Program za izračun geometrijskih karakteristik poligonalnih prerezov. Izvedba programa z možnostjo vnosa podatkov v različnih zapisih (TXT, XML, JSON, SQLite).

Povezave:

Izvorna koda

geokar.py

#! /usr/bin/env python

import geometrijske_karakteristike as gk
import sys
import collections
import xml.etree.cElementTree as et
import json
import sqlite3


def izpisi_vrednost(naslov, vrednost):
  return "{:>5} = {:.3f}\n".format(naslov, vrednost)


def vnos_podatkov_txt():
  # Vnos podatkov
  dat = open(sys.argv[1], "r")

  n = int(dat.readline())

  x = []
  y = []
  for i in range(n):
    vrstica = dat.readline()
    besede = vrstica.split()
    x.append(float(besede[0]))
    y.append(float(besede[1]))

  x.append(x[0])
  y.append(y[0])

  dat.close()

  return n, x, y


def vnos_podatkov_xml():
  # Vnos podatkov
  xml_tree = et.parse(sys.argv[1])

  xml_prerez = xml_tree.getroot()
  xml_tocke = xml_prerez.find("tocke")
  xml_tocke_seznam = xml_tocke.findall("tocka")

  n = len(xml_tocke_seznam)
  x = []
  y = []

  for xml_tocka in xml_tocke_seznam:
    tocka_id = int(xml_tocka.get("id"))
    tocka_x = float(xml_tocka.find("x").text)
    tocka_y = float(xml_tocka.find("y").text)
    x.insert(tocka_id - 1, tocka_x)
    y.insert(tocka_id - 1, tocka_y)

  x.append(x[0])
  y.append(y[0])

  return n, x, y


def vnos_podatkov_json():
  # Vnos podatkov
  with open(sys.argv[1], "r") as dat:
    data = json.load(dat)

  n = data["n"]
  x = data["x"]
  y = data["y"]

  x.append(x[0])
  y.append(y[0])

  return n, x, y


def vnos_podatkov_sqlite():
  db = sqlite3.connect(sys.argv[1])
  cursor = db.cursor()
  cursor.execute("SELECT * FROM tocke")
  tocke = cursor.fetchall()

  db.close()

  n = len(tocke)
  x = []
  y = []

  for tocka in tocke:
    x.insert(tocka[0] - 1, float(tocka[1]))
    y.insert(tocka[0] - 1, float(tocka[2]))

  x.append(x[0])
  y.append(y[0])

  return n, x, y


def izracun(n, x, y):
  vrednosti = collections.OrderedDict()
  vrednosti["Ax"] = gk.Ax(n, x, y)
  vrednosti["Sx"] = gk.Sx(n, x, y)
  vrednosti["Sy"] = gk.Sy(n, x, y)
  vrednosti["Iy"] = gk.Iy(n, x, y)
  vrednosti["Ixy"] = gk.Ixy(n, x, y)
  vrednosti["xt"] = gk.xt(n, x, y)
  vrednosti["yt"] = gk.yt(n, x, y)
  vrednosti["Ixt"] = gk.Ixt(n, x, y)
  vrednosti["Iyt"] = gk.Iyt(n, x, y)
  vrednosti["Ixyt"] = gk.Ixyt(n, x, y)
  return vrednosti

def izpis(vrednosti):
  s = ""
  for k in vrednosti:
    s = s + izpisi_vrednost(k, vrednosti[k])

  izpis_na_zaslon(s)
  izpis_v_datoteko(s)


def izpis_na_zaslon(s):
  print(s)


def izpis_v_datoteko(s):
  dat = open(sys.argv[2], "w")
  dat.write(s)
  dat.close()


def main():
  # Vnos podatkov
  print("Vnos podatkov ...")

  vnos = {"txt": vnos_podatkov_txt, "xml": vnos_podatkov_xml, "json": vnos_podatkov_json, "sqlite": vnos_podatkov_sqlite}
  fin = sys.argv[1]
  ext = fin[fin.rfind(".") + 1:]

  if ext not in vnos:
    print("Napaka: Neznan zapis podatkov")
    return

  n, x, y = vnos[ext]()

  # Izračun količin
  print("Izračun ...")
  vrednosti = izracun(n, x, y)

  # Izpis rezultatov
  print("Izpis ...")
  izpis(vrednosti)


if __name__ == "__main__": main()

geometrijske_karakteristike.py

#! /usr/bin/env python

# Funkcije za izračun geometrijskih karakteristik

def Ax(n, x, y):
  v = 0.0
  for i in range(n):
    v = v + (x[i+1] + x[i]) * (y[i+1] - y[i])

  return 0.5 * v

def Sx(n, x, y):
  v = 0.0
  for i in range(n):
    v = v + (x[i+1] - x[i]) * (y[i+1]**2 + y[i] * y[i+1] + y[i]**2)

  return -1. / 6. * v

def Sy(n, x, y):
  v = 0.0
  for i in range(n):
    v = v + (y[i+1] - y[i]) * (x[i+1]**2 + x[i] * x[i+1] + x[i]**2)

  return 1. / 6. * v

def Ix(n, x, y):
  v = 0.0
  for i in range(n):
    v = v + (x[i+1] - x[i]) * (y[i+1]**3 + y[i+1]**2 * y[i] + y[i+1] * y[i]**2 + y[i]**3)

  return -1. / 12. * v

def Iy(n, x, y):
  v = 0.0
  for i in range(n):
    v = v + (y[i+1] - y[i]) * (x[i+1]**3 + x[i+1]**2 * x[i] + x[i+1] * x[i]**2 + x[i]**3)

  return 1. / 12. * v

def Ixy(n, x, y):
  v = 0.0
  for i in range(n):
    v = v + (y[i+1] - y[i]) * (y[i+1] * (3* x[i+1]**2 + 2 * x[i] * x[i+1] + x[i]**2) + y[i] * (3 * x[i]**2 + 2 * x[i] * x[i+1] + x[i+1]**2))

  return -1. / 24. * v

def xt(n, x, y):
  return Sy(n, x, y) / Ax(n, x, y)

def yt(n, x, y):
  return Sx(n, x, y) / Ax(n, x, y)

def Ixt(n, x, y):
  return Ix(n, x, y) - yt(n, x, y)**2 * Ax(n, x, y)

def Iyt(n, x, y):
  return Iy(n, x, y) - xt(n, x, y)**2 * Ax(n, x, y)

def Ixyt(n, x, y):
  return Ixy(n, x, y) + xt(n, x, y) * yt(n, x, y) * Ax(n, x, y)

Podatki in rezultati

primer-1.txt

4
0 0
1 0
1 1
0 1

primer-1.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<prerez>
 <tocke>
  <tocka id="1">
   <x>0.0</x>
   <y>0.0</y>
  </tocka>
  <tocka id="2">
   <x>1.0</x>
   <y>0.0</y>
  </tocka>
  <tocka id="3">
   <x>1.0</x>
   <y>1.0</y>
  </tocka>
  <tocka id="4">
   <x>0.0</x>
   <y>1.0</y>
  </tocka>
 </tocke>
</prerez>

primer-1.json

{
 "n": 4,
 "x": [
  0,
  1,
  1,
  0
 ],
 "y": [
  0,
  0,
  1,
  1
 ]
}

primer-1-rez.txt

  Ax = 1.000
  Sx = 0.500
  Sy = 0.500
  Ix = 0.333
  Iy = 0.333
 Ixy = -0.250
  xt = 0.500
  yt = 0.500
 Ixt = 0.083
 Iyt = 0.083
 Ixyt = 0.000