Program za izračun geometrijskih karakteristik poligonalnih prerezov. Izdelava programa za izpis pogovorno vnešenih podatkov v različne zapise (TXT, XML, JSON, SQLite).

Povezave:

Izvorna koda

geokar-podatki2any.py

#! /usr/bin/env python

import sys
import xml.etree.cElementTree as et
import sqlite3
import json

def izpis_v_txt_datoteko(n, x, y):
  print("Izpis v TXT ...")
  dat = open(sys.argv[1] + ".txt", "w")

  dat.write("{}\n".format(n))
  for i in range(n):
    dat.write("{} {}\n".format(x[i], y[i]))

  dat.close()


def izpis_v_xml_datoteko(n, x, y):
  print("Izpis v XML ...")
  xml_prerez = et.Element("prerez")

  xml_tocke = et.SubElement(xml_prerez, "tocke")

  for i in range(n):
    xml_tocka = et.SubElement(xml_tocke, "tocka")
    xml_tocka.set("id", str(i + 1))

    xml_x = et.SubElement(xml_tocka, "x")
    xml_x.text = str(x[i])
    xml_y = et.SubElement(xml_tocka, "y")
    xml_y.text = str(y[i])

  xml_tree = et.ElementTree(xml_prerez)
  xml_tree.write(sys.argv[1] + ".xml", encoding='utf-8', xml_declaration=True)


def izpis_v_json_datoteko(n, x, y):
  print("Izpis v JSON ...")
  data = {"n": n, "x": x[:len(x)-1], "y": y[:len(y)-1]}
  with open(sys.argv[1] + ".json", "w") as dat:
    json.dump(data, dat)


def izpis_v_sqlite_datoteko(n, x, y):
  print("Izpis v SQLite ...")
  # Ustvari SQLite bazo in določi tabelo
  db = sqlite3.connect(sys.argv[1] + ".sqlite")
  cursor = db.cursor()
  sql_command = """
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS tocke (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  x DOUBLE,
  y DOUBLE);"""
  cursor.execute(sql_command)
  db.commit()

  # Odstrani vse zapise
  sql_command = """ DELETE FROM tocke;"""
  cursor.execute(sql_command)
  db.commit()

  for i in range(n):
    # format_str = """INSERT INTO tocke (id, x, y) VALUES ("{id}", "{x_sql}", "{y_sql}");"""
    # sql_command = format_str.format(id=i+1, x_sql=x[i], y_sql=y[i])
    sql_command = """INSERT INTO tocke (id, x, y) VALUES ("{}", "{}", "{}");""".format(i+1, x[i], y[i])
    cursor.execute(sql_command)
    db.commit()

  db.close()


def vnos_podatkov():
  # Vnos podatkov
  print("Vnos podatkov ...")
  n = int(input("Podaj število točk: "))

  x = []
  y = []
  for i in range(n):
    vrstica = input("Točka {}: ".format(i+1))
    besede = vrstica.split()
    x.append(float(besede[0]))
    y.append(float(besede[1]))

  return n, x, y

def main():
  # Vnos podatkov
  n, x, y = vnos_podatkov()

  # Izpis podatkov
  izpis_v_txt_datoteko(n, x, y)
  izpis_v_xml_datoteko(n, x, y)
  izpis_v_json_datoteko(n, x, y)
  izpis_v_sqlite_datoteko(n, x, y)

if __name__ == "__main__": main()

Podatki in rezultati

primer-1.txt

4
0 0
1 0
1 1
0 1

primer-1.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<prerez>
 <tocke>
  <tocka id="1">
   <x>0.0</x>
   <y>0.0</y>
  </tocka>
  <tocka id="2">
   <x>1.0</x>
   <y>0.0</y>
  </tocka>
  <tocka id="3">
   <x>1.0</x>
   <y>1.0</y>
  </tocka>
  <tocka id="4">
   <x>0.0</x>
   <y>1.0</y>
  </tocka>
 </tocke>
</prerez>

primer-1.json

{
 "n": 4,
 "x": [
  0,
  1,
  1,
  0
 ],
 "y": [
  0,
  0,
  1,
  1
 ]
}