Program za izračun geometrijskih karakteristik poligonalnih prerezov. Uporaba modulov.

Povezave:

Izvorna koda

geokar.py

#! /usr/bin/env python

import geometrijske_karakteristike as gk

def izpisi_vrednost(naslov, vrednost):
  print("{:>5} = {:.3f}".format(naslov, vrednost))

def main():
  # Vnos podatkov
  print("Vnos podatkov ...")
  n = int(input("Podaj število točk: "))

  x = []
  y = []
  for i in range(n):
    vrstica = input("Točka {}: ".format(i + 1))
    besede = vrstica.split()
    x.append(float(besede[0]))
    y.append(float(besede[1]))

  x.append(x[0])
  y.append(y[0])

  # Izračun količin
  print()
  print("Izračun ...")
  Ax = gk.Ax(n, x, y)
  Sx = gk.Sx(n, x, y)
  Sy = gk.Sy(n, x, y)
  Ix = gk.Ix(n, x, y)
  Iy = gk.Iy(n, x, y)
  Ixy = gk.Ixy(n, x, y)
  xt = gk.xt(n, x, y)
  yt = gk.yt(n, x, y)
  Ixt = gk.Ixt(n, x, y)
  Iyt = gk.Iyt(n, x, y)
  Ixyt = gk.Ixyt(n, x, y)

  # Izpis rezultatov
  print()
  print("Izpis ...")
  izpisi_vrednost("Ax", Ax)
  izpisi_vrednost("Sx", Sx)
  izpisi_vrednost("Sy", Sy)
  izpisi_vrednost("Ix", Ix)
  izpisi_vrednost("Iy", Iy)
  izpisi_vrednost("Ixy", Ixy)
  izpisi_vrednost("xt", xt)
  izpisi_vrednost("yt", yt)
  izpisi_vrednost("Ixt", Ixt)
  izpisi_vrednost("Iyt", Iyt)
  izpisi_vrednost("Ixyt", Ixyt)

if __name__ == "__main__": main()

geometrijske_karakteristike.py

#! /usr/bin/env python

# Funkcije za izračun geometrijskih karakteristik

def Ax(n, x, y):
  v = 0.0
  for i in range(n):
    v = v + (x[i+1] + x[i]) * (y[i+1] - y[i])

  return 0.5 * v

def Sx(n, x, y):
  v = 0.0
  for i in range(n):
    v = v + (x[i+1] - x[i]) * (y[i+1]**2 + y[i] * y[i+1] + y[i]**2)

  return -1. / 6. * v

def Sy(n, x, y):
  v = 0.0
  for i in range(n):
    v = v + (y[i+1] - y[i]) * (x[i+1]**2 + x[i] * x[i+1] + x[i]**2)

  return 1. / 6. * v

def Ix(n, x, y):
  v = 0.0
  for i in range(n):
    v = v + (x[i+1] - x[i]) * (y[i+1]**3 + y[i+1]**2 * y[i] + y[i+1] * y[i]**2 + y[i]**3)

  return -1. / 12. * v

def Iy(n, x, y):
  v = 0.0
  for i in range(n):
    v = v + (y[i+1] - y[i]) * (x[i+1]**3 + x[i+1]**2 * x[i] + x[i+1] * x[i]**2 + x[i]**3)

  return 1. / 12. * v

def Ixy(n, x, y):
  v = 0.0
  for i in range(n):
    v = v + (y[i+1] - y[i]) * (y[i+1] * (3* x[i+1]**2 + 2 * x[i] * x[i+1] + x[i]**2) + y[i] * (3 * x[i]**2 + 2 * x[i] * x[i+1] + x[i+1]**2))

  return -1. / 24. * v

def xt(n, x, y):
  return Sy(n, x, y) / Ax(n, x, y)

def yt(n, x, y):
  return Sx(n, x, y) / Ax(n, x, y)

def Ixt(n, x, y):
  return Ix(n, x, y) - yt(n, x, y)**2 * Ax(n, x, y)

def Iyt(n, x, y):
  return Iy(n, x, y) - xt(n, x, y)**2 * Ax(n, x, y)

def Ixyt(n, x, y):
  return Ixy(n, x, y) + xt(n, x, y) * yt(n, x, y) * Ax(n, x, y)