Program za izračun geometrijskih karakteristik poligonalnih prerezov. Uporaba funkcij.

Povezave:

Izvorna koda

geokar.py

#! /usr/bin/env python

def geokar_Ax(n, x, y):
  Ax = 0.0
  for i in range(n):
    Ax = Ax + (x[i+1] + x[i]) * (y[i+1] - y[i])

  return 0.5 * Ax


def main():
  # Vnos podatkov
  print("Vnos podatkov ...")
  n = int(input("Podaj število točk: "))

  x = []
  y = []
  for i in range(n):
    # 1. primer: vsaka koordinata posebej
    # xi = float(input("x({}): ".format(i + 1)))
    # yi = float(input("y({}): ".format(i + 1)))
    # x.append(xi)
    # y.append(yi)

    # 2. primer: podajanje x in y koordinate točke skupaj
    vrstica = input("Točka {}: ".format(i + 1))
    besede = vrstica.split()
    x.append(float(besede[0]))
    y.append(float(besede[1]))

  x.append(x[0])
  y.append(y[0])

  # Izračun ploščine prereza
  print()
  print("Izračun ...")
  Ax = geokar_Ax(n, x, y)

  # Izpis rezultatov
  print()
  print("Izpis ...")
  print("Ax = {:.3f}".format(Ax))


if __name__ == "__main__": main()