Program za izračun geometrijskih karakteristik poligonalnih prerezov. Interaktivni vnos podatkov.

Povezave:

Izvorna koda

geokar.py

#! /usr/bin/env python

# Vnos podatkov
print("Vnos podatkov ...")
n = int(input("Podaj število točk: "))

x = []
y = []
for i in range(n):
  # 1. primer: vsaka koordinata posebej
  # xi = float(input("x({}): ".format(i + 1)))
  # yi = float(input("y({}): ".format(i + 1)))
  # x.append(xi)
  # y.append(yi)

  # 2. primer: podajanje x in y koordinate točke skupaj
  vrstica = input("Točka {}: ".format(i+1))
  besede = vrstica.split()
  x.append(float(besede[0]))
  y.append(float(besede[1]))

x.append(x[0])
y.append(y[0])

# Izračun ploščine prereza
print()
print("Izračun ...")
Ax = 0.0
for i in range(n):
  Ax = Ax + (x[i+1] + x[i]) * (y[i+1] - y[i])

Ax = 0.5 * Ax

# Izpis rezultatov
print()
print("Izpis ...")
print("Ax = {:.3f}".format(Ax))