Podrobnosti v povezavi z uporabo funkcij - vrstni red funkcij.

Povezave:

Izvorna koda

bisekcija-funkcija.py

#!/usr/bin/env python

# Poiščimo ničlo funkcije po metodi Bisekcije
# f(x) = 2x - 2

def f(x):
  return 2*x - 2

def main():
  a = -5.0
  b = 10.0
  e = 0.0001
  iter = 0

  while (b - a) > e:
    iter += 1
    c = (a + b) / 2.0
    print("{:10} {:10.4f} {:10.4f}".format(iter, c, b - a))
    if f(a) * f(c) > 0:
      a = c
    else:
      b = c

  print()
  print("Ničla funkcije: {:.4f}".format(c))
  print("Število iteracij:", iter)

if __name__ == "__main__":
  main()