Izračun ničle funkcije s algoritmom bisekcije. Uporaba zanke while in funkcij.

Povezave:

Izvorna koda

bisekcija.py

#!/usr/bin/env python

# Poiščimo ničlo funkcije po metodi Bisekcije
# f(x) = 2x - 2

a = -5.0
b = 10.0
e = 0.001
iter = 0

while (b - a) > e:
  iter += 1
  c = (a + b) / 2
  print("{:10} {:10.4f} {:10.4f}".format(iter, c, b - a))
  if (2 * a - 2) * (2 * c - 2) > 0:
    a = c
  else:
    b = c

print()
print("Ničla funkcije: {:.4f}".format(c))
print("Število iteracij:", iter)