Kontrola pravilnosti vnešenih podatkov. Uporaba pogojnih stavkov.

Povezave:

Izvorna koda

tabela.py

#!/usr/bin/env python

import math
import sys

prvi = int(input("Podaj začetno vrednost: "))
zadnji = int(input("Podaj končno vrednost: "))

if prvi < 0 or zadnji < 0:
  print("Napaka. Vrednosti morata biti večji od 0.")
  sys.exit(1)

if prvi < zadnji:
  korak = 1
  zadnji = zadnji + 1
else:
  korak = -1
  zadnji = zadnji - 1

s = "{:>6} | {:>10} | {:>10}".format("Radij", "Ploščina", "Obseg")
print(s)
print("-" * len(s))
for r in range(prvi, zadnji, korak):
  pl = math.pi * r**2
  ob = 2 * math.pi * r
  print("{:6d} | {:10.3f} | {:10.3f}".format(r, pl, ob))

Copyright © Matevž Dolenc. All rights reserved.