Urejanje in zagon programa napisanega v programskem jeziku Python.

Povezave:

Izvorna koda

krog.py

#!/usr/bin/env python

import math

# Vnos podatkov
r = float(input("Podaj radij kroga: "))

# Izračun
pl = math.pi * r**2

# Izpis
print("Ploščina kroga je", pl)

Copyright © Matevž Dolenc. All rights reserved.