Python je sodoben objektno-usmerjen programski jezik primeren za razvoj najrazličnejših programov - od preprostih skriptnih programov do numerično zahtevnih programov za analizo konstrukcij ter sodobnih spletnih aplikacij.

Video posnetki so v prvi vrsti namenjeni inženirjem in študentom gradbeništva, geodezije, strojništva, ki imajo željo poenostaviti si določene postopke oz. izračune. V začetku bomo spoznali osnove programskega jezika Python in nekaj najbolj osnovnih konceptov, ki so potrebni za produktivno delo: npr. spremenljivke, zanke, pogojni stavki, funkcije, delo s tekstovnimi in XML datotekami, uporabe baze podatkov, itd. Kasneje bomo spoznali uporaba numeričnih knjižnic numpy in scipy, uporabo knjižnice matplotlib za grafični prikaz podatkov, objektno-usmerjen razvoja programov v Pythonu itn.

Prepričan sem, da vam bodo video posnetki olajšali spoznavanje programskega jezika Python in omogočili razvoj uporabnih programskih rešitev.

001 - Pozdrav [1:36 min]

Uvod v serijo izobraževalnih video posnetkov z naslovom Python za inženirje.

002 - Namestitev [9:53 min]

Namestitev programskega sistema Python 3.

003 - Prvi program [16:38 min]

Prvi program v programskem jeziku Python.

004 - Zagon programa [11:43 min]

Urejanje in zagon programa napisanega v programskem jeziku Python.

005 - Izpis števil [16:05 min]

Oblikovanje izpisa števil.

006 - Izpis tabele [7:29 min]

Uporaba seznama in izpis preproste tabele.

007 - Izpis tabele 2 [9:01 min]

Lepši izpis tabele, množenje niza znakov, ...

008 - Izpis tabele 3 [12:01 min]

Uporaba tipa Range za izpis tabele.

009 - Kontrola podatkov [13:20 min]

Kontrola pravilnosti vnešenih podatkov. Uporaba pogojnih stavkov.

010 - Bisekcija [17:15 min]

Izračun ničle funkcije s algoritmom bisekcije. Uporaba zanke while in funkcij.

011 - Bisekcija 2 [6:16 min]

Podrobnosti v povezavi z uporabo funkcij - vrstni red funkcij.

012 - Geometrijske karakteristike - seznam [14:08 min]

Program za izračun geometrijskih karakteristik poligonalnih prerezov. Uporaba seznamov in for zanke.

013 - Geometrijske karakteristike - seznam seznamov [10:28 min]

Program za izračun geometrijskih karakteristik poligonalnih prerezov. Uporaba matrike oz. seznam seznamov za shranjevanje podatkov.

014 - Geometrijske karakteristike - vnos podatkov [16:40 min]

Program za izračun geometrijskih karakteristik poligonalnih prerezov. Interaktivni vnos podatkov.

015 - Geometrijske karakteristike - funkcije [10:46 min]

Program za izračun geometrijskih karakteristik poligonalnih prerezov. Uporaba funkcij.

016 - Geometrijske karakteristike - moduli [17:43 min]

Program za izračun geometrijskih karakteristik poligonalnih prerezov. Uporaba modulov.

017 - Geometrijske karakteristike - txt [32:10 min]

Program za izračun geometrijskih karakteristik poligonalnih prerezov. Uporaba tekstovnih datotek - branje in zapisovanje.

018 - Geometrijske karakteristike - preureditev [22:16 min]

Program za izračun geometrijskih karakteristik poligonalnih prerezov. Preureditev izvedbe programa, uporaba slovarja in funkcij, ki vrnejo več rezultatov.

019 - Geometrijske karakteristike - xml [27:27 min]

Program za izračun geometrijskih karakteristik poligonalnih prerezov. Uporaba XML datotek - branje in zapisovanje podatkov.

020 - Geometrijske karakteristike - json [15:07 min]

Program za izračun geometrijskih karakteristik poligonalnih prerezov. Uporaba JSON datotek - branje in zapisovanje podatkov.

021 - Geometrijske karakteristike - sql [24:00 min]

Program za izračun geometrijskih karakteristik poligonalnih prerezov. Uporaba SQLite relacijske baze - branje in zapisovanje podatkov.

022 - Geometrijske karakteristike - različni zapisi [14:13 min]

Program za izračun geometrijskih karakteristik poligonalnih prerezov. Izdelava programa za izpis pogovorno vnešenih podatkov v različne zapise (TXT, XML, JSON, SQLite).

023 - Geometrijske karakteristike - različni podatki [20:14 min]

Program za izračun geometrijskih karakteristik poligonalnih prerezov. Izvedba programa z možnostjo vnosa podatkov v različnih zapisih (TXT, XML, JSON, SQLite).