Cilj predmeta je seznaniti študente z osnovnimi koncepti in tehnikami izdelave programske opreme v enem izmed uveljavljenih splošnih programskih jezikov. Študent pridobi tudi zanesljiv pogled v prihodnji razvoj na področju izdelave in uporabe programov. Po opravljenih vajah ter izpitu pridobi študent sledeče kompetence:

 1. zna izdelati svoj računalniški program, s katerim lahko rešuje manj zahtevne inženirske probleme,
 2. je sposoben sodelovati s profesionalnimi razvijalci programske opreme, in
 3. je sposoben nadgraditi obstoječe znanje za reševanje zahtevnejših problemov.

Urnik:
predavanja, petek, 9 - 10 (P IV/6)
seminar/vaje, ponedeljek, 14 - 17 (RU IV/8)

Govorilne ure:
ponedeljek 9 - 10, soba 035

Informacije:
matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si

petek, 2.10.2020

 • Uvod
 • Programiranje
  • Programski jeziki: C/C++, Visual Basic, Java, Python, Ruby, Objective-C, ...
  • Operacijski sistemi: Windows, MacOS X, iOS, Linux, Android, ...
  • Naprave: računalniki (namizni, prenosni, strežniki), pametne naprave (telefoni, tablice)
 • Projektno delo:
  • Pripravite predlog projekta (programa) - 5 do 7 prosojnic.
  • Predstavitev predlogov: petek, 9.10.2020

petek, 9.10.2019

petek, 16.10.2020

SciPy: knjižnice NumPy, SciPy in matplotlib

petek, 23.10.2020