Cilj predmeta je seznaniti študente z osnovnimi koncepti in tehnikami izdelave programske opreme v enem izmed uveljavljenih splošnih programskih jezikov. Študent pridobi tudi zanesljiv pogled v prihodnji razvoj na področju izdelave in uporabe programov. Po opravljenih vajah ter izpitu pridobi študent sledeče kompetence:

 1. zna izdelati svoj računalniški program, s katerim lahko rešuje manj zahtevne inženirske probleme,
 2. je sposoben sodelovati s profesionalnimi razvijalci programske opreme, in
 3. je sposoben nadgraditi obstoječe znanje za reševanje zahtevnejših problemov.

Urnik:
predavanja, sreda, 9 - 10 (P IV/9)
seminar/vaje, petek, 9 - 12 (RU III/6)

Govorilne ure:
ponedeljek 9 - 10, soba 035

Informacije:
matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si

petek, 4.10.2019

petek, 11.10.2019

sreda, 15.10.2019

sreda, 23.10.2019

Naloga: Izdelajte spletno stran. Spletno stran oz. blog izdelajte na enem izmed brezplačnih servisov za gostovanje spletnih strani ali blogov (WordPress, Wix, ..., ali pa uporabite celo GitHub).

sreda, 30.10.2019

Projektno delo:

 • Naloge
 • Vprašanja in odgovori

Spletno programiranje:

JavaScript ogrodja (angl. frameworks):

sreda, 6.11.2019

Spletni strežnik in dostop do podatkov na spletu.

Strežnik:

Dostop do strežnika:

IT infrastruktura na UL FGG.

sreda, 13.11.2019

Virtualizacija:

Naloga: Namestite VirtualBox in ustvarite virtualen računalnik (npr. Ubuntu).

sreda, 20.11.2019

Predavanja odpadejo zaradi odsotnosti predavatelja. Nadomeščanje bo izvedeno skladno dogovoru s študenti.

sreda, 27.11.2019

Projektno delo:

 • Naloge
 • Vprašanja in odgovori

sreda, 4.12.2019

Navidezna in razširjena resničnost:

sreda, 18.12.2019

Individualne konzultacije na temo vaših projektov. Pogledali bi trenutno stanje projektov ter se dogovorili o možnostih nadaljnjega razvoja.

V pisarni 035 se lahko oglasite v času od 8:30 - 9:45 ter 10:15 - 12:00.

sreda, 8.1.2020

Pregled trenutnega stanja in dela na projektih.

Pripravite video predstavitev projekta. Navodila:

 • Za zejem videa uporabite enega izmed brezplačnih programov.
 • Video:
  • maksimalna dolžina 5 min
  • video naložite na GitHub projektni repozitorij

Navodila za pripravo predstavitve:

Oddaja projekta: do 22.1.2020 sporočite povezav na GitHub projektni repozitorij na elektronski naslov matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si. Repozitorij mora vključevati naslednje elemente:

 • Izvorno kodo izdelanega programa.
 • Krajši opis programa in izdelane spletne strani (PDF): namen/uporaba, uporabljene formule, testni primer, ...
 • Video predstavitev (MOV, AVI, ...).
 • Predstavitev (PDF).

sreda, 15.1.2020

Individualne konzultacije na temo vaših projektov. Pogledali bi trenutno stanje projektov ter se dogovorili o možnostih nadaljnjega razvoja.

V pisarni 035 se lahko oglasite v času od 9:00 - 12:00.

sreda, 22.1.2020

Oddaja in predstavitev projektov.