Cilj predmeta je seznaniti študente z osnovnimi koncepti in tehnikami izdelave programske opreme v enem izmed uveljavljenih splošnih programskih jezikov. Študent pridobi tudi zanesljiv pogled v prihodnji razvoj na področju izdelave in uporabe programov. Po opravljenih vajah ter izpitu pridobi študent sledeče kompetence:

  1. zna izdelati svoj računalniški program, s katerim lahko rešuje manj zahtevne inženirske probleme,
  2. je sposoben sodelovati s profesionalnimi razvijalci programske opreme, in
  3. je sposoben nadgraditi obstoječe znanje za reševanje zahtevnejših problemov.

Urnik:
predavanja + seminar (vaje), petek, 11 - 15 (RU II/3)

Govorilne ure:
ponedeljek 9 - 10, soba 035

Informacije:
matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si

petek, 5.10.2018

petek, 12.10.2018

petek, 19.10.2018

Virtualizacija:

Naloga: Namestite VirtualBox in ustvarite virtualen računalnik (npr. Ubuntu).

petek, 26.10.2018

Naloga: Izdelajte spletno stran. Spletno stran oz. blog izdelajte na enem izmed brezplačnih servisov za gostovanje spletnih strani ali blogov (WordPress, Wix, ..., ali pa uporabite celo GitHub).

Naloga: Pripravite krajšo predstavitev o delu na izbranem projektu v zadnjem obdobju

petek, 8.11.2018

Krajše prestavitve dela na prejektih.

Razvoj Android aplikacij v programskem jeziku Kotlin.