Podatkovni standard XML, uporaba standarda xml v geodeziji (GML in SVG), ontologije, objektno programiranje (programiranje razredov in objektov, knjižnice razredov, izdelava okenskih programov z grafiko, baze podatkov, jezik sql, načrtovanje in programiranje podatkovnih baz), izdelava porazdeljenih informacijskih sistemov (varnost podatkov, elektronski digitalni podpis, avtentikacija, šifriranje podatkov, standardi za varno izmenjavo podatkov, zlorabe podatkov), spletni in storitveni programi (xml spletne storitve, wsdl - jezik za zapis spletnih storitev, soa - servisno orientirana arhitektura, uporaba spletnih storitev v geodeziji), uporaba metod umetne inteligence v geodeziji, strojno učenje z nevronskimi mrežami.

Urnik:
ponedeljek, 13 - 16 (RU IV/5)

Govorilne ure:
ponedeljek 9 - 10, soba 035

Informacije:
matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si

ponedeljek, 20.2.2023

ponedeljek, 27.2.2023

Predavanja odpadejo zaradi zadržanosti predavatelja. Prosim, da samostojno pogledate naslednje video posnetke:

ponedeljek, 6.3.2023

Predavanja odpadejo zaradi bolezni predavatelja. Prosim, da samostojno pogledate naslednje video posnetke:

ponedeljek, 13.3.2023

 • Naloga: V programskem jeziku Python izdelajte program za izračun nekaterih vrednosti v poljubnem pravokotniku naslednjimi zahtevami:
  • Interaktivni vnos podatkov pravokotnika (strinici a in b).
  • Izračun in izpis ploščine, obsega ter dolžine diagonale podanega pravokotnika.
  • Izračun in izpis kota med diagonalo in osnovno stranico pravokotnika.
  • Rešiteve:

ponedeljek, 20.3.2023

 • Naloga: V programskem jeziku Python izdelajte program za izpis indeksov elementov poljube matrike:
  • Interaktivni vnos podatkov o velikosti matrike.
  • Izpis elementov matrike v obliki [i,j].
 • Uvod v Python:
  • while zanka
  • izpis v datoteko
 • Uvoz tekstovnih podatkov v Excel in risanje razpršenih grafov.

Copyright © Matevž Dolenc. All rights reserved.