Cilj predmeta je pridobiti osnovna računalniška znanja, ki so potrebna v nadaljevanju študija ter kasneje pri samostojnem inženirskem delu. Predmetnospecifične kompetence, ki jih študent pridobi pri tem predmetu, so:

 • poznavanje in razumevanje sodobne računalniške in informacijske tehnologije,
 • poznavanje in razumevanje osnovnih konceptov sodobnega razvoja inženirske programske opreme,
 • poznavanje in razumevanje temeljnega znanja, ki mu omogoča nadaljnje samoizobraževanje oz. nadgradnjo pridobljenih znanj s področja računalniške tehnologije.

Urnik:

 • predavanja: četrtek, 12-14 (P-II/6)
 • seminar: petek, 14-15 (P-II/6)
 • vaje: po skupinah

Govorilne ure:
ponedeljek 9-10, soba 035

Informacije:
matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si (v subject obvezno napišite OG-RAC)

četrtek, 23.2.2023

Seminarske naloge

 1. Pripravite načrt za spletno stran (vsebina, izgled, ...) - spletno stran boste izdelali v okviru 2. seminarske naloge. Načrt pripravite v dveh oblikah: (1) s programom MS Word in (2) v obliki LaTeX ali Markdown dokumenta.
 2. MS Word dokument in ZIP datoteko LaTeX ali Markdown zapisa oddate v spletni učilnici najkasneje do 23.3.2023.

četrtek, 23.3.2023

Samostojno izdelajte spletno stran, ki ste jo predlagali v 1. seminarski nalogi. Spletno stran oz. blog izdelajte na enem izmed brezplačnih servisov za gostovanje spletnih strani ali b logov (Google Sites, WordPress, Wix, ...).

Spletno stran pripravite najkasneje do 27.4.2023. Obvestilo o spletnem naslovu izdelane spletne strani oddate v spletni učilnici.

Povezave:

četrtek, 23.2.2023

četrtek, 2.3.2023

Alternativni načini pisanja dokumentov:

Digitalni dokumenti:

 • Digitalni dokumenti - prednosti in slabosti, standardi, itd.
 • Excel:
  • naslavljanje celic: absolutno/relativno
  • delo s formulami: pisanje/kopiranje
  • ...

četrtek, 9.3.2023

četrtek, 16.3.2023

Knjiga David Weinberger, “Everything is Miscellaneous: The Power of the New Digital Disorder”

četrtek, 23.3.2023

Spletna predstavitev je zagotovo ena izmed pomembnih odločitev, je rešitev, saj je pomemben in prodoren element komunikacije in (samo)predstavitve. Ne glede na to, ali želite predstaviti le sebe oz. imate že izdelano idejo in posel, morate biti v vsakem primeru prisotni in vidni tudi na spletu, saj ponuja veliko možnosti, kako se predstaviti in oblikovati svojo blagovno znamko na spletu.