Cilj predmeta je pridobiti osnovna računalniška znanja, ki so potrebna v nadaljevanju študija ter kasneje pri samostojnem inženirskem delu. Predmetnospecifične kompetence, ki jih študent pridobi pri tem predmetu, so:

 • poznavanje in razumevanje sodobne računalniške in informacijske tehnologije,
 • poznavanje in razumevanje osnovnih konceptov sodobnega razvoja inženirske programske opreme,
 • poznavanje in razumevanje temeljnega znanja, ki mu omogoča nadaljnje samoizobraževanje oz. nadgradnjo pridobljenih znanj s področja računalniške tehnologije.

Urnik:

 • predavanja: petek, 10-12 (P-II/6)
 • seminar: petek, 12-13 (P-II/6)
 • vaje: po skupinah

Govorilne ure:
ponedeljek 9-10, soba 035

Informacije:
matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si (v subject obvezno napišite OG-RAC)

petek, 19.2.2021

Seminarske naloge

 1. Pripravite načrt za spletno stran (vsebina, izgled, ...) - spletno stran boste izdelali v okviru 2. seminarske naloge. Načrt pripravite v dveh oblikah: (1) s programom MS Word in (2) v obliki LaTeX ali Markdown dokumenta.
 2. MS Word dokument in ZIP datoteko LaTeX ali Markdown zapisa oddate v spletni učilnici najkasneje do 19.3.2021.

petek, 19.3.2021

Samostojno izdelajte spletno stran, ki ste jo predlagali v 1. seminarski nalogi. Spletno stran oz. blog izdelajte na enem izmed brezplačnih servisov za gostovanje spletnih strani ali b logov (Google Sites, Blogger, WordPress, Wix, ...).

Spletno stran pripravite najkasneje do 23.4.2021. Obvestilo o spletnem naslovu izdelane spletne strani boste oddali v spletni učilnici.

Povezave:

petek, 23.4.2021

Pripravite video predstavitev spletne strani, ki ste jo izdelali v 2. seminarski nalogi. Navodila:

 • Za zejem videa uporabite enega izmed brezplačnih programov.
 • Video:
  • maksimalna dolžina 5 min
  • video shranite v "mov" formatu
  • video naložite na enega izmed video portalov (YouTube, Vimeo)

Video pripravite najkasneje do 21.5.2021. Obvestilo o spletnem naslovu izdelane spletne strani boste oddali v spletni učilnici.

Navodila za pripravo predstavitve:

petek, 19.2.2021

petek, 26.2.2021

 • Elektronski dokumenti - prednosti in slabosti, standardi, itd.
 • Excel:
  • naslavljanje celic: absolutno/relativno
  • delo s formulami: pisanje/kopiranje
  • ...

Alternativni načini pisanja dokumentov:

torek, 5.3.2021

petek, 12.3.2021

petek, 19.3.2021

Virtualizacija:

Podatkovni centri:

petek, 26.3.2021 in 2.4.2021

Ogledali si bomo kako vzpostavimo in uporabimo visoko-propustno računsko okolje (Condor):petek, 16.4.2021

Podatkovni standardi:

 • XML - Extended Markup Language
 • JSON - JavaScript Object Notation
 • IFC - Industry Foundation Classes

Primeri:

 • Izdelajte XML/JSON dokument za shranjevanje poljubnega poligonalnega prereza. Točke prereza so podane z oznako in dvema koordinatama: x in y. Rešitve: xml | json
 • Izdelajte XML dokument, ki vsebuje podatke o dveh geografskih točkah (ime/naslov, koordinate, nadmorska višina)

Povezave:


petek, 22.4.2021

petek, 30.4.2021

Odprta koda:

 • Odprta koda - zgodovina in razvoj, kaj pomeni za končne upodarbnike

Zanimivost: Apple vs. Facebook - what's going on?'

petek, 7.5.2021

Razvoj programske opreme

petek, 14.5.2021

Knjiga David Weinberger, “Everything is Miscellaneous: The Power of the New Digital Disorder”:

petek, 21.5.2021

Ponovitev vsebin - priprava na izpit.

petek, 28.5.2021

Predstavitve seminarskih nalog:

 • Dolžina predstavitve: prib. 5 minut
 • Predstavitev naj se začne z naslovnico (npr. v programu PowerPoint), ki naj vključuje vsaj: ime in priimek študenta in naslov izdelane spletne strani.
 • Pričakuje se, da bo v živo predstavljena izdelana spletna stran.
 • Predstavitve se bo ocenilo glede na:
  • dolžino, vsebino in obliko predstavitve ter
  • podajanje predstavitve.