Cilj predmeta je pridobiti osnovna računalniška znanja, ki so potrebna v nadaljevanju študija ter kasneje pri samostojnem inženirskem delu. Predmetnospecifične kompetence, ki jih študent pridobi pri tem predmetu, so:

 • poznavanje in razumevanje sodobne računalniške in informacijske tehnologije,
 • poznavanje in razumevanje osnovnih konceptov sodobnega razvoja inženirske programske opreme,
 • poznavanje in razumevanje temeljnega znanja, ki mu omogoča nadaljnje samoizobraževanje oz. nadgradnjo pridobljenih znanj s področja računalniške tehnologije.

Urnik:

 • predavanja: petek, 10-12 (P-II/6)
 • seminar: petek, 12-13 (P-II/6)
 • vaje: po skupinah

Govorilne ure:
ponedeljek 9-10, soba 035

Informacije:
matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si (v subject obvezno napišite OG-RAC)

petek, 19.2.2021

Seminarske naloge

 1. Pripravite načrt za spletno stran (vsebina, izgled, ...) - spletno stran boste izdelali v okviru 2. seminarske naloge. Načrt pripravite v dveh oblikah: (1) s programom MS Word in (2) v obliki LaTeX ali Markdown dokumenta.
 2. MS Word dokument in ZIP datoteko LaTeX ali Markdown zapisa pošljite na e-mail naslov matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si najkasneje do 19.3.2021. Kot predmet elektronskega sporočila OBVEZNO navedite naslednje: OG-RAC seminar 2020: 1. naloga

Status oddanih seminarskih nalog lahko preveriti tukaj.

petek, 19.2.2021

petek, 26.2.2021

 • Elektronski dokumenti - prednosti in slabosti, standardi, itd.
 • Excel:
  • naslavljanje celic: absolutno/relativno
  • delo s formulami: pisanje/kopiranje
  • ...

Alternativni načini pisanja dokumentov: