Cilj predmeta je pridobiti osnovna računalniška znanja, ki so potrebna v nadaljevanju študija ter kasneje pri samostojnem inženirskem delu. Predmetnospecifične kompetence, ki jih študent pridobi pri tem predmetu, so:

 • poznavanje in razumevanje sodobne računalniške in informacijske tehnologije,
 • poznavanje in razumevanje osnovnih konceptov sodobnega razvoja inženirske programske opreme,
 • poznavanje in razumevanje temeljnega znanja, ki mu omogoča nadaljnje samoizobraževanje oz. nadgradnjo pridobljenih znanj s področja računalniške tehnologije.

Urnik:

 • predavanja: torek, 10-12 (P-II/6)
 • seminar: torek, 12-13 (P-II/6)
 • vaje: po skupinah

Govorilne ure:
ponedeljek 9-10, soba 035

Informacije:
matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si (v subject obvezno napišite OG-RAC)

torek, 25.2.2020

Seminarske naloge

 1. Pripravite načrt za spletno stran (vsebina, izgled, ...) - spletno stran boste izdelali v okviru 2. seminarske naloge. Načrt pripravite v dveh oblikah: (1) s programom MS Word in (2) v obliki LaTeX ali Markdown dokumenta.
 2. MS Word dokument in ZIP datoteko LaTeX ali Markdown zapisa pošljite na e-mail naslov matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si najkasneje do 18.3.2020. Kot predmet elektronskega sporočila OBVEZNO navedite naslednje: OG-RAC seminar 2019: 1. naloga

Status oddanih seminarskih nalog lahko preveriti tukaj.

torek, 24.3.2020

Samostojno izdelajte spletno stran, ki ste jo predlagali v 1. seminarski nalogi. Spletno stran oz. blog izdelajte na enem izmed brezplačnih servisov za gostovanje spletnih strani ali b logov (Google Sites, Blogger, WordPress, Wix, ...).

Spletno stran pripravite najkasneje do 24.4.2020. Obvestilo o spletnem naslovu izdelane spletne strani pošlite na e-mail naslov matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si. Kot predmet elektronskega sporočila OBVEZNO navedite naslednje: OG-RAC seminar 2019: 2. naloga

Povezave:

torek, 28.4.2020

Pripravite video predstavitev spletne strani, ki ste jo izdelali v 2. seminarski nalogi. Navodila:

 • Za zejem videa uporabite enega izmed brezplačnih programov.
 • Video:
  • maksimalna dolžina 5 min
  • video shranite v "mov" formatu
  • video naložite na enega izmed video portalov (YouTube, Vimeo)

Video pripravite najkasneje do 25.5.2020. Obvestilo o spletnem naslovu videa pošlite na e-mail naslov matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si. Kot predmet elektronskega sporočila OBVEZNO navedite naslednje: OG-RAC seminar 2019: 3. naloga

Navodila za pripravo predstavitve:

torek, 25.2.2020

torek, 3.3.2020

torek, 10.3.2020

torek, 17.3.2020

Predavanje lahko v živo spremljate oz. kasneje pogledate tukaj.

torek, 24.3.2020

Predavanje lahko v živo spremljate oz. kasneje pogledate tukaj.

torek, 30.3.2020

Predavanje lahko v živo spremljate oz. kasneje pogledate tukaj.

torek, 7.4.2020

Predavanje lahko v živo spremljate oz. kasneje pogledate tukaj.

Naloga: Namestitev VirtualBox in preiskus ene izmed Linux distribucij.

torek, 14.4.2020

Navidezna in razširjena resničnost:

Naloga: Namestite in preiskusite BIMx

Predavanje lahko v živo spremljate oz. kasneje pogledate tukaj.

torek, 21.4.2020

Ogledali si bomo kako vzpostavimo in uporabimo visoko-propustno računsko okolje (Condor):

Predavanje lahko v živo spremljate oz. kasneje pogledate tukaj.

torek, 28.4.2020

Ogledali si bomo praktičen primer uporabe visoko-propustnega računskega okolja (Condor):

Predavanje lahko v živo spremljate oz. kasneje pogledate tukaj.


torek, 5.5.2020

Podatkovni centri:

Podatkovni standardi:

 • XML - Extended Markup Language
 • JSON - JavaScript Object Notation
 • IFC - Industry Foundation Classes

Primeri:

 • Izdelajte XML/JSON dokument za shranjevanje poljubnega poligonalnega prereza. Točke prereza so podane z oznako in dvema koordinatama: x in y. Rešitve: xml | json
 • Izdelajte XML dokument, ki vsebuje podatke o dveh geografskih točkah (ime/naslov, koordinate, nadmorska višina)

Povezave:

Predavanje lahko v živo spremljate oz. kasneje pogledate tukaj.torek, 12.5.2020

torek, 19.5.2020

Knjiga David Weinberger, “Everything is Miscellaneous: The Power of the New Digital Disorder”

Ponovitev vsebin - priprava na izpit/kolokvij!

Predavanje lahko v živo spremljate oz. kasneje pogledate tukaj.

torek, 26.5.2020 - začnemo ob 10:00

Predstavitve seminarskih nalog:

 • Dolžina predstavitve: prib. 5 minut
 • Predstavitev naj se začne z naslovnico (npr. v programu PowerPoint), ki naj vključuje vsaj: ime in priimek študenta in naslov izdelane spletne strani.
 • Pričakuje se, da bo v živo predstavljena izdelana spletna stran.
 • Predstavitve se bo ocenilo glede na:
  • dolžino, vsebino in obliko predstavitve ter
  • podajanje predstavitve.

Povezava do videokonferenčne učilnice je v Spletni učilnici FGG.

torek, 2.6.2020

Preverjanje znanja!