Cilj predmeta je pridobiti osnovna računalniška znanja, ki so potrebna v nadaljevanju študija ter kasneje pri samostojnem inženirskem delu. Predmetnospecifične kompetence, ki jih študent pridobi pri tem predmetu, so:

  • poznavanje in razumevanje sodobne računalniške in informacijske tehnologije,
  • poznavanje in razumevanje osnovnih konceptov sodobnega razvoja inženirske programske opreme,
  • poznavanje in razumevanje temeljnega znanja, ki mu omogoča nadaljnje samoizobraževanje oz. nadgradnjo pridobljenih znanj s področja računalniške tehnologije.

Urnik:

  • predavanja: torek, 13-15 (P-I/3)
  • seminar: ponedeljek, 15-16 (P-I/3)
  • vaje: po skupinah

Govorilne ure:
ponedeljek 9-10, soba 035

Informacije:
matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si (v subject obvezno napišite OG-RAC)

torek, 26.2.2018

Seminarske naloge

  1. Pripravite načrt za spletno stran (vsebina, izgled, ...) - spletno stran boste izdelali v okviru 2. seminarske naloge. Načrt pripravite v dveh oblikah: (1) s programom MS Word in (2) v obliki LaTeX ali Markdown dokumenta.
  2. MS Word dokument in ZIP datoteko LaTeX ali Markdown zapisa pošljite na e-mail naslov matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si najkasneje do 19.3.2019. Kot predmet elektronskega sporočila OBVEZNO navedite naslednje: OG-RAC seminar 2018: 1. naloga

Status oddanih seminarskih nalog lahko preveriti tukaj.

torek, 19.3.2019

Samostojno izdelajte spletno stran, ki ste jo predlagali v 1. seminarski nalogi. Spletno stran oz. blog izdelajte na enem izmed brezplačnih servisov za gostovanje spletnih strani ali b logov (Google Sites, Blogger, WordPress, Tumblr, ...).

Spletno stran pripravite najkasneje do 23.4.2019. Obvestilo o spletnem naslovu izdelane spletne strani pošlite na e-mail naslov matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si. Kot predmet elektronskega sporočila OBVEZNO navedite naslednje: OG-RAC seminar 2018: 2. naloga

Povezave:

torek, 26.2.2019

torek, 5.3.2019

torek, 12.3.2019

torek, 19.3.2019

Naloga: Namestitev VirtualBox in preiskus ene izmed Linux distribucij.