Cilj predmeta je pridobiti osnovna računalniška znanja, ki so potrebna v nadaljevanju študija ter kasneje pri samostojnem inženirskem delu. Predmetnospecifične kompetence, ki jih študent pridobi pri tem predmetu, so:

 • poznavanje in razumevanje sodobne računalniške in informacijske tehnologije,
 • poznavanje in razumevanje osnovnih konceptov sodobnega razvoja inženirske programske opreme,
 • poznavanje in razumevanje temeljnega znanja, ki mu omogoča nadaljnje samoizobraževanje oz. nadgradnjo pridobljenih znanj s področja računalniške tehnologije.

Urnik:

 • predavanja: torek, 13-15 (P-I/3)
 • seminar: ponedeljek, 15-16 (P-I/3)
 • vaje: po skupinah

Govorilne ure:
ponedeljek 9-10, soba 035

Informacije:
matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si (v subject obvezno napišite OG-RAC)

torek, 26.2.2018

Seminarske naloge

 1. Pripravite načrt za spletno stran (vsebina, izgled, ...) - spletno stran boste izdelali v okviru 2. seminarske naloge. Načrt pripravite v dveh oblikah: (1) s programom MS Word in (2) v obliki LaTeX ali Markdown dokumenta.
 2. MS Word dokument in ZIP datoteko LaTeX ali Markdown zapisa pošljite na e-mail naslov matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si najkasneje do 19.3.2019. Kot predmet elektronskega sporočila OBVEZNO navedite naslednje: OG-RAC seminar 2018: 1. naloga

Status oddanih seminarskih nalog lahko preveriti tukaj.

torek, 19.3.2019

Samostojno izdelajte spletno stran, ki ste jo predlagali v 1. seminarski nalogi. Spletno stran oz. blog izdelajte na enem izmed brezplačnih servisov za gostovanje spletnih strani ali b logov (Google Sites, Blogger, WordPress, Tumblr, ...).

Spletno stran pripravite najkasneje do 23.4.2019. Obvestilo o spletnem naslovu izdelane spletne strani pošlite na e-mail naslov matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si. Kot predmet elektronskega sporočila OBVEZNO navedite naslednje: OG-RAC seminar 2018: 2. naloga

Povezave:

ponedeljek, 23.4.2019

Pripravite video predstavitev spletne strani, ki ste jo izdelali v 2. seminarski nalogi. Navodila:

 • Za zejem videa uporabite enega izmed brezplačnih programov.
 • Video:
  • maksimalna dolžina 5 min
  • video shranite v "mov" formatu
  • video naložite na enega izmed video portalov (YouTube, Vimeo)

Video pripravite najkasneje do 21.5.2019. Obvestilo o spletnem naslovu videa pošlite na e-mail naslov matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si. Kot predmet elektronskega sporočila OBVEZNO navedite naslednje: OG-RAC seminar 2018: 3. naloga

Navodila za pripravo predstavitve:

torek, 26.2.2019

torek, 5.3.2019

torek, 12.3.2019

torek, 19.3.2019

Naloga: Namestitev VirtualBox in preiskus ene izmed Linux distribucij.

torek, 26.3.2019

Knjiga David Weinberger, “Everything is Miscellaneous: The Power of the New Digital Disorder”

torek, 2.4.2019

Navidezna in razširjena resničnost:

Naloga: Namestite in preiskusite BIMx

torek, 9.4.2019

Ponovitev snovi - priprava na kolokvij!

torek, 16.4.2019

Razvoj programske opreme

torek, 23.4.2019 - 1. kolokvij

V času predavanj bomo izvedli 1. kolokvij. Prosim, da se na kolokvij prijavite v spletnem referatu (prijava ni obvezna). Rezultati kolokvija bodo objavljeni v spletnem referatu:

 • ocena: teorija/vaje
 • NP - izpit/kolokvij ni pozitivno opravljen
 • NI - študent se izpita/kolokvija ni udeležil

torek, 7.5.2019

Uvod v Python

Naloga: Namestitev programskega sistema Python na domačem računalniku.

torek, 14.5.2019

Uvod v Python

 • Izvedba in zagon enostavnega Python programa/skripte (Spyder, iPython)
 • Seznami v Pythonu - for in while zanka
 • Uporabljeni ukazi: input(), print(), float(), import, math.pi
 • Izvorna koda:

torek, 21.5.2019

 • Uvod v Python:
  • for in while zanka
  • funkcije
  • uporaba tekstovnih datotek (branje, zapisovanje)
 • Izvorna koda:

torek, 28.5.2019

SciPy: knjižnice NumPy, SciPy in matplotlib

Datoteke:

torek, 4.6.2019 - 2. kolokvij

V času predavanj bomo izvedli 2. kolokvij. Prosim, da se na kolokvij prijavite v spletnem referatu (prijava ni obvezna). Rezultati kolokvija bodo objavljeni v spletnem referatu:

 • ocena: teorija/vaje
 • NP - izpit/kolokvij ni pozitivno opravljen
 • NI - študent se izpita/kolokvija ni udeležil

torek, 11.6.2019 - zagovor seminarskih nalog

Predstavitev:

 • Dolžina predstavitve: prib. 5 minut
 • Predstavitev naj se začne z naslovnico (npr. v programu PowerPoint), ki naj vključuje vsaj: ime in priimek študenta in naslov izdelane spletne strani.
 • Pričakuje se, da bo v živo predstavljena izdelana spletna stran.