Cilj predmeta je pridobiti osnovna računalniška znanja, ki so potrebna v nadaljevanju študija ter kasneje pri samostojnem inženirskem delu. Predmetnospecifične kompetence, ki jih študent pridobi pri tem predmetu, so:

 • poznavanje in razumevanje sodobne računalniške in informacijske tehnologije,
 • poznavanje in razumevanje osnovnih konceptov sodobnega razvoja inženirske programske opreme,
 • poznavanje in razumevanje temeljnega znanja, ki mu omogoča nadaljnje samoizobraževanje oz. nadgradnjo pridobljenih znanj s področja računalniške tehnologije.

Urnik:

 • predavanja | ponedeljek, 11-13 (P-II/6)
 • seminar | ponedeljek, 13-14 (P-II/6)
 • vaje | po skupinah

Govorilne ure:
ponedeljek 9-10, soba 035

Informacije:
matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si (v subject obvezno napišite OG-RAC)

ponedeljek, 2.3.2015

Seminarske naloge

 1. Pridobite osebni digitalni certifikat – postopek je natančno opisan na spletnih straneh agencije SIGEN-CA.
 2. S programom MS Word izdelajte načrt za spletno stran (vsebina, izgled, ...) - spletno stran boste izdelali v okviru 2. seminarske naloge.
 3. Digitalno podpisan MS Word dokument pošlite na e-mail naslov matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si najkasneje do 27.3.2015. Kot predmet elektronskega sporočila OBVEZNO navedite naslednje: OG-RAC seminar 2014: 1. naloga

Status oddanih seminarskih nalog lahko preveriti tukaj.

ponedeljek, 30.3.2015

Samostojno izdelajte spletno stran, ki ste jo predlagali v 1. seminarski nalogi. Spletno stran oz. blog izdelajte na enem izmed brezplačnih servisov za gostovanje spletnih strani ali b logov (Google Sites, Blogger, WordPress, …).

Spletno stran pripravite najkasneje do 4.5.2015. Obvestilo o spletnem naslovu izdelane spletne strani pošlite na e-mail naslov matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si. Kot predmet elektronskega sporočila OBVEZNO navedite naslednje: OG-RAC seminar 2014: 2. naloga

ponedeljek, 4.5.2015

Pripravite video predstavitev spletne strani, ki ste jo izdelali v 2. seminarski nalogi. Navodila:

 • Za zejem videa uporabite enega izmed brezplačnih programov.
 • Video:
  • maksimalna dolžina 5 min
  • video shranite v "mov" formatu
  • video naložite na enega izmed video portalov (YouTube, Vimeo)

Video pripravite najkasneje do 25.5.2015. Obvestilo o spletnem naslovu videa pošlite na e-mail naslov matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si. Kot predmet elektronskega sporočila OBVEZNO navedite naslednje: OG-RAC seminar 2014: 3. naloga/p>

Navodila za pripravo predstavitve:

ponedeljek, 23.2.2015

Predavanja odpadejo zaradi službene odsotnosti predavatelja.

ponedeljek, 2.3.2014

ponedeljek, 9.3.2015

ponedeljek, 16.3.2015

ponedeljek, 23.3.2015

Tokrat bo predavanje namenjeno knjigi David Weinberger, “Everything is Miscellaneous: The Power of the New Digital Disorder”

Povezave:

ponedeljek, 30.3.2015

Podatkovni standardi:

Povezave:

Primeri:

 • Izdelajte XML/JSON dokument za shranjevanje poljubnega poligonalnega prereza. Točke prereza so podane z oznako in dvema koordinatama: x in y. Rešitve: xml | json
 • Izdelajte XML dokument, ki vsebuje podatke o dveh geografskih točkah (ime/naslov, koordinate, nadmorska višina)
 • Izdelajte XML dokument, ki vsebuje podatke o študentih (ime, priimek, vpisna številka, letnik). Za shranjevanje podatkov uporabite: (1) kombinacijo XML elementov in atributov, (2) XML atribute.

četrtek, 9.4.2015 - 1. kolokvij

Rezultati kolokvija bodo objavljeni v spletnem referatu:

 • ocena: teorija/vaje
 • NP - izpit/kolokvij ni pozitivno opravljen
 • NI - študent se izpita/kolokvija ni udeležil

ponedeljek, 13.4.2015

ponedeljek, 20.4.2015 in 4.5.2015

Ogledali si bomo kako vzpostavimo in uporabimo visoko-propustno računsko okolje (Condor)

ponedeljek, 11.5.2015

Operacijski sitem Linux:

ponedeljek, 25.5.2015 - zagovor seminarskih nalog

ponedeljek, 1.6.2015 - 2. kolokvij

Rezultati kolokvija bodo objavljeni v spletnem referatu:

 • ocena: teorija/vaje
 • NP - izpit/kolokvij ni pozitivno opravljen
 • NI - študent se izpita/kolokvija ni udeležil