Cilj predmeta je pridobiti osnovna računalniška znanja, ki so potrebna v nadaljevanju študija ter kasneje pri samostojnem inženirskem delu. Predmetnospecifične kompetence, ki jih študent pridobi pri tem predmetu, so:

 • poznavanje in razumevanje sodobne računalniške in informacijske tehnologije,
 • poznavanje in razumevanje osnovnih konceptov sodobnega razvoja inženirske programske opreme,
 • poznavanje in razumevanje temeljnega znanja, ki mu omogoča nadaljnje samoizobraževanje oz. nadgradnjo pridobljenih znanj s področja računalniške tehnologije.

Urnik:

 • predavanja | ponedeljek, 12-14 (I/I)
 • seminar | ponedeljek, 14-15 (I/I)
 • vaje | po skupinah (I/5)

Govorilne ure:
ponedeljek 9-10, soba 035

Informacije:
matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si (v subject obvezno napišite OG-RAC)

ponedeljek, 17.2.2014

 1. Pridobite osebni digitalni certifikat – postopek je natančno opisan na spletnih straneh agencije SIGEN-CA.
 2. S programom MS Word izdelajte načrt za spletno stran (vsebina, izgled, ...) - spletno stran boste izdelali v okviru 2. seminarske naloge.
 3. Digitalno podpisan MS Word dokument pošlite na e-mail naslov matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si najkasneje do 21.3.2014. Kot predmet elektronskega sporočila OBVEZNO navedite naslednje: OG-RAC seminar 2013: 1. naloga

ponedeljek, 24.3.2014

Samostojno izdelajte spletno stran, ki ste jo predlagali v 1. seminarski nalogi. Spletno stran oz. blog izdelajte na enem izmed brezplačnih servisov za gostovanje spletnih strani ali blogov (Google Sites, Blogger, WordPress, …).

Nalogo oddate najkasneje do 25.4.2014 preko spletnega vmesnika.

ponedeljek, 28.4.2014

Pripravite video predstavitev spletne strani, ki ste jo izdelali v 2. seminarski nalogi. Navodila:

 • Za zejem videa uporabite enega izmed brezplačnih programov.
 • Video:
  • maksimalna dolžina 5 min
  • video shranite v "mov" formatu
  • video naložite na enega izmed video portalov (YouTube, Vimeo)

Nalogo oddate najkasneje do 2.6.2014 preko spletnega vmesnika.

ponedeljek, 17.2.2014

 • Uvod v predmet - vsebina, program, osnovne informacije
 • Splošno o gradbeni informatiki - značilnosti in posledice le-teh
 • Informacije, podatki, znanje
 • Elektronski dokumenti - prednosti in slabosti, standardi, itd.

ponedeljek, 24.2.2014

 • Internet
 • Splet 1.0, 2.0
 • Osnove varne komunikacije

ponedeljek, 3.3.2014

Predavanja zaradi odsotnosti predavatelja odpadejo. Nadomeščanje bo izvedeno v dogovoru s študenti.

ponedeljek, 10.3.2014

 • Osnove varne komunikacije
 • Odprto kodni programi

ponedeljek, 17.3.2014

 • Virtualizacija
  • Oracle VirtualBox
 • Operacijski sistem Linux
  • Ubuntu
  • Fedora

ponedeljek, 24.3.2014

Tokrat bo predavanje namenjeno knjigi David Weinberger, “Everything is Miscellaneous: The Power of the New Digital Disorder”

ponedeljek, 31.3.2014 (1. kolokvij)

Rezultati kolokvija bodo objavljeni v spletnem referatu:

 • ocena: teorija/vaje
 • NP - izpit/kolokvij ni pozitivno opravljen
 • NI - študent se izpita/kolokvija ni udeležil

ponedeljek, 7.4.2014

Podatkovni standardi:

 • XML - Extended Markup Language
 • JSON - JavaScript Object Notation
 • IFC - Industry Foundation Classes

ponedeljek, 14.4.2014

Podatkovni standardi - primeri:

 • Izdelajte XML/JSON dokument za shranjevanje poljubnega poligonalnega prereza. Točke prereza so podane z oznako in dvema koordinatama: x in y. Rešitve: xml | json
 • Izdelajte XML dokument, ki vsebuje podatke o dveh geografskih točkah (ime/naslov, koordinate, nadmorska višina)
 • Izdelajte XML dokument, ki vsebuje podatke o študentih (ime, priimek, vpisna številka, letnik). Za shranjevanje podatkov uporabite: (1) kombinacijo XML elementov in atributov, (2) XML atribute.

ponedeljek, 28.4.2014

 • Posebnosti gradbeništva
 • Komunikacijske revolucije
 • Od gradbene industrije do gradbene informatike

ponedeljek, 5.5.2014 in 12.5.2014

Ogledali si bomo kako vzpostavimo in uporabimo visoko-propustno računsko okolje (Condor)

ponedeljek, 19.5.2014

Ponovitev in priprava na 2. kolokvij

ponedeljek, 26.5.2014 (2. kolokvij)

Rezultati kolokvija bodo objavljeni v spletnem referatu:

 • ocena: teorija/vaje
 • NP - izpit/kolokvij ni pozitivno opravljen
 • NI - študent se izpita/kolokvija ni udeležil

ponedeljek, 2.6.2014

Predavanja odpadejo. V času predavanj so orginizirane individualne konzultacije (soba 035).