Študent pridobi osnovno teoretično in praktično znanje o računalništvu in informatiki ter je sposoben samostojno uporabljati računalniško tehnologijo pri študiju oz. običajnih inženirskih nalogah. Spozna sodobne računalniške in informacijske tehnologije ter pridobi temeljno znanje, ki mu omogoča nadaljnje samoizobraževanje oz. nadgradnjo pridobljenih znanj s področja računalniške tehnologije.

Urnik:

 • predavanja | četrtek, 10-12 (P-II/6)
 • vaje | po skupinah

Govorilne ure:
ponedeljek 9-10, soba 035

Informacije:
matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si (v subject obvezno napišite GR-UNI-RI)

četrtek, 26.2.2015

Uvod v predmet Računalništvo in informatika

Uvod v Python:

Naloga: Namestitev programskega sistema Python na domačem računalniku.

četrtek, 5.3.2015

Uvod v Python:

 • Izvedba in zagon enostavnega Python programa/skripte (Spyder, iPython)
 • Uporabljeni ukazi: input(), print(), float(), import, math.pi

četrtek, 12.3.2015

Uvod v Python:

 • Zagon Python skript iz ukazne vrstice.
 • Seznami v Pythonu.
 • for zanka

četrtek, 19.3.2015

Uvod v Python:

 • branje tekstovnih datotek
 • vnos več podatkov v vrstici
 • uporaba funkcij

Izračun geometrijskih karakteristik

Izvorna koda (izračun ploščine prereza):

četrtek, 26.3.2015

Predavanja odpadejo zaradi službene odsotnosti predavatelja.

Naloga: V programskem jeziku Python izdelajte program za vnos podatkov o parcelah (katasterska občina, parcelna številka, lastnik, površina, itd.).

 • Program naj omogoča vnos poljubnega števila podatkov.
 • Vnešeni podatki naj se ob koncu vnosa izpišejo na zaslon.
 • Program naj izračuna skupno površino podanih parcel.

Primer rešitve: parcela.py

četrtek, 2.4.2015

Podatkovni standardi:

Povezave:

Primeri:

 • Izdelajte XML/JSON dokument za shranjevanje poljubnega poligonalnega prereza. Točke prereza so podane z oznako in dvema koordinatama: x in y. Rešitve: xml | json
 • Izdelajte XML dokument, ki vsebuje podatke o dveh geografskih točkah (ime/naslov, koordinate, nadmorska višina)
 • Izdelajte XML dokument, ki vsebuje podatke o študentih (ime, priimek, vpisna številka, letnik). Za shranjevanje podatkov uporabite: (1) kombinacijo XML elementov in atributov, (2) XML atribute.

četrtek, 9.4.2015

SciPy: knjižnice NumPy, SciPy in matplotlib

Datoteke:

četrtek, 16.4.2015 - 1. kolokvij

Rezultati kolokvija bodo objavljeni v spletnem referatu:

 • ocena: teorija/vaje
 • NP - izpit/kolokvij ni pozitivno opravljen
 • NI - študent se izpita/kolokvija ni udeležil

četrtek, 23.4.2015

četrtek, 7.5.2015

četrtek, 14.5.2015

četrtek, 21.5.2015

Tokrat bo predavanje namenjeno knjigi David Weinberger, “Everything is Miscellaneous: The Power of the New Digital Disorder”

Viri:

četrtek, 28.5.2015

Ogledali si bomo kako vzpostavimo in uporabimo visoko-propustno računsko okolje (Condor)

Viri:

četrtek, 4.6.2015 - 2. kolokvij

Rezultati kolokvija bodo objavljeni v spletnem referatu:

 • ocena: teorija/vaje
 • NP - izpit/kolokvij ni pozitivno opravljen
 • NI - študent se izpita/kolokvija ni udeležil