Študent pridobi osnovno teoretično in praktično znanje o računalništvu in informatiki ter je sposoben samostojno uporabljati računalniško tehnologijo pri študiju oz. običajnih inženirskih nalogah. Spozna sodobne računalniške in informacijske tehnologije ter pridobi temeljno znanje, ki mu omogoča nadaljnje samoizobraževanje oz. nadgradnjo pridobljenih znanj s področja računalniške tehnologije.

Urnik:

 • predavanja | srdae, 17-19 (I/1)
 • vaje | po skupinah

Govorilne ure:
ponedeljek 9-10, soba 035

Informacije:
matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si (v subject obvezno napišite GR-UNI-RI)

sreda, 19.2.2014

 • Uvod v predmet - vsebina, program, osnovne informacije
 • Uvod v programiranje
 • Algoritmi

sreda, 26.2.2014

Predavanja zaradi odsotnosti predavatelja odpadejo. Nadomeščanje bo izvedeno v dogovoru s študenti.

sreda, 5.3.2014

Visual Basic:

 • Spremenljivke (Single/Double, Integer, String)
 • Spremenljivke z indeksi
 • Statična in dinamična polja

sreda, 12.3.2014

Visual Basic:

 • Lokalne in globalne spremenljivke
 • Procedure in funkcije
 • Parametri procedur in funkcij (ByRef, ByVal)

sreda, 19.3.2014

Visual Basic:

 • Branje in zapisovanje tekstovnih datotek
 • Podatkovni standard XML

sreda, 26.3.2014

Podatkovni standardi:

 • XML - Extended Markup Language
 • JSON - JavaScript Object Notation
 • IFC - Industry Foundation Classes

Primeri:

 • Izdelajte XML/JSON dokument za shranjevanje poljubnega poligonalnega prereza. Točke prereza so podane z oznako in dvema koordinatama: x in y. Rešitve: xml | json
 • Izdelajte XML dokument, ki vsebuje podatke o dveh geografskih točkah (ime/naslov, koordinate, nadmorska višina)

sreda, 2.4.2014 (1. kolokvij)

Rezultati kolokvija bodo objavljeni v spletnem referatu:

 • ocena: teorija/vaje
 • NP - izpit/kolokvij ni pozitivno opravljen
 • NI - študent se izpita/kolokvija ni udeležil

sreda, 9.4.2014

Visual Basic - grafični uporabniški vmesnik:

 • Dogodkovno programeranje
 • Dogodkovne procedure
 • Gradniki: Label, TextBox, Button

sreda, 16.4.2014

 • Splošno o gradbeni informatiki
 • Informacija, podatki, znanje
 • Elektronski dokumenti

sreda, 23.4.2014

 • Internet
 • Splet 1.0, 2.0
 • Osnove varne komunikacije

sreda, 30.4.2014

Predavanja v dogovoru s študenti odpadejo. Predavanja bomo nadomestili v naslednjih treh tednih po praznikih.

sreda, 7.5.2014

Ogledali si bomo kako vzpostavimo in uporabimo visoko-propustno računsko okolje (Condor)

sreda, 14.5.2014

 • Odprto kodni programi
 • Virtualizacija
  • Oracle VirtualBox
 • Operacijski sistem Linux
  • Ubuntu
  • Fedora

sreda, 21.5.2014

Tokrat bo predavanje namenjeno knjigi David Weinberger, “Everything is Miscellaneous: The Power of the New Digital Disorder”

sreda, 28.5.2014

Ponovitev in priprava na 2. kolokvij.

ponedeljek, 4.6.2014 (2. kolokvij)

Rezultati kolokvija bodo objavljeni v spletnem referatu:

 • ocena: teorija/vaje
 • NP - izpit/kolokvij ni pozitivno opravljen
 • NI - študent se izpita/kolokvija ni udeležil