Študent pridobi osnovno teoretično in praktično znanje o računalništvu in informatiki ter je sposoben samostojno uporabljati računalniško tehnologijo pri študiju oz. običajnih inženirskih nalogah. Spozna sodobne računalniške in informacijske tehnologije ter pridobi temeljno znanje, ki mu omogoča nadaljnje samoizobraževanje oz. nadgradnjo pridobljenih znanj s področja računalniške tehnologije.

Urnik:

 • predavanja: sreda, 10-12 (P-I/1)
 • vaje: po skupinah

Govorilne ure:
ponedeljek 9-10, soba 035

Informacije:
matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si (v subject obvezno napišite GR-RI)

sreda, 22.2.2023

sreda, 1.3.2023

 • Uvod v Python
 • Izvorna koda:
 • Naloga: Namestitev programskega sistema Python na domačem računalniku.

sreda, 8.3.2023

Uvod v Python:

 • Pogojni stavki
 • Seznami in zanke v Pythonu

Izvorna koda:

sreda, 15.3.2023

 • Uvod v Python:
  • while zanka - primer: bisekcija
  • funkcije
  • uporaba tekstovnih datotek (branje, zapisovanje)
 • Izvorna koda:

sreda, 22.3.2023