Študent pridobi osnovno teoretično in praktično znanje o računalništvu in informatiki ter je sposoben samostojno uporabljati računalniško tehnologijo pri študiju oz. običajnih inženirskih nalogah. Spozna sodobne računalniške in informacijske tehnologije ter pridobi temeljno znanje, ki mu omogoča nadaljnje samoizobraževanje oz. nadgradnjo pridobljenih znanj s področja računalniške tehnologije.

Urnik:

 • predavanja: petek, 10-12 (P-II/6)
 • vaje: po skupinah

Govorilne ure:
ponedeljek 9-10, soba 035

Informacije:
matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si (v subject obvezno napišite GR-RI)

petek, 25.2.2022

petek, 4.3.2022

 • Uvod v Python
 • Izvorna koda:
 • Naloga: Namestitev programskega sistema Python na domačem računalniku.

petek, 11.3.2022

Uvod v Python:

 • Pogojni stavki
 • Seznami in zanke v Pythonu

Izvorna koda:

petek, 18.3.2022

petek, 25.3.2022

petek, 1.4.2022

Python:

Podatkovni standardi:

 • XML - Extended Markup Language
 • JSON - JavaScript Object Notation
 • IFC - Industry Foundation Classes

Primeri:

 • Izdelajte XML/JSON dokument za shranjevanje poljubnega poligonalnega prereza. Točke prereza so podane z oznako in dvema koordinatama: x in y. Rešitve: xml | json
 • Izdelajte XML dokument, ki vsebuje podatke o dveh geografskih točkah (ime/naslov, koordinate, nadmorska višina)

Povezave:


petek, 8.4.2022 in petek, 15.4.2022

Python:

 • Branje in zapisovanje XML datotek.

Izvorna koda:

petek, 22.4.2022

Knjižnice:

Python in SQL:

Datoteke: (vse datoteke)

petek, 6.5.2022

petek, 13.5.2022

Alternativni načini pisanja dokumentov:

Internet / svetovni splet:

petek, 20.5.2022

Virtualizacija:

Podatkovni centri:

petek, 27.5.2022

Ogledali si bomo kako vzpostavimo in uporabimo visoko-propustno računsko okolje (Condor):

Odprta koda:

 • Odprta koda - zgodovina in razvoj, kaj pomeni za končne uporabnike

petek, 3.6.2022

Baze podatkov:

Navidezna in razširjena resničnost:

Knjiga David Weinberger, “Everything is Miscellaneous: The Power of the New Digital Disorder”

petek, 10.6.2022

Predavanja odpadejo. Čas predavanj je namenjen zagovorom seminarskih nalog.