Študent pridobi osnovno teoretično in praktično znanje o računalništvu in informatiki ter je sposoben samostojno uporabljati računalniško tehnologijo pri študiju oz. običajnih inženirskih nalogah. Spozna sodobne računalniške in informacijske tehnologije ter pridobi temeljno znanje, ki mu omogoča nadaljnje samoizobraževanje oz. nadgradnjo pridobljenih znanj s področja računalniške tehnologije.

Urnik:

 • predavanja: torek, 11-13 (P-I/1)
 • vaje: po skupinah

Govorilne ure:
ponedeljek 9-10, soba 035

Informacije:
matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si (v subject obvezno napišite GR-RI)

torek, 16.2.2021

torek, 23.2.2021

 • Uvod v Python
 • Izvorna koda:
 • Naloga: Namestitev programskega sistema Python na domačem računalniku.

torek, 2.3.2021

Uvod v Python:

 • Pogojni stavki
 • Seznami in zanke v Pythonu

Video posnetki:

Izvorna koda:

torek, 9.3.2021

torek, 16.3.2021

sreda, 23.3.2021

torek, 30.3.2021

Python:

torek, 6.4.2021 in 13.4.2021

Podatkovni standardi:

 • XML - Extended Markup Language
 • JSON - JavaScript Object Notation
 • IFC - Industry Foundation Classes

Primeri:

 • Izdelajte XML/JSON dokument za shranjevanje poljubnega poligonalnega prereza. Točke prereza so podane z oznako in dvema koordinatama: x in y. Rešitve: xml | json
 • Izdelajte XML dokument, ki vsebuje podatke o dveh geografskih točkah (ime/naslov, koordinate, nadmorska višina)

Povezave:

Python:

 • Branje in zapisovanje XML datotek.

torek, 20.4.2021

SciPy: knjižnice NumPy, SciPy in matplotlib

Python in SQL:

Datoteke: (vse datoteke)

torek, 4.5.2021

torek, 11.5.2021

Alternativni načini pisanja dokumentov:

Internet / svetovni splet:

torek, 18.5.2021

Virtualizacija:

Podatkovni centri:

Odprta koda:

 • Odprta koda - zgodovina in razvoj, kaj pomeni za končne upodarbnike

Zanimivost: Apple vs. Facebook - what's going on?'

torek, 25.5.2021

Ogledali si bomo kako vzpostavimo in uporabimo visoko-propustno računsko okolje (Condor):


torek, 1.6.2021