Študent pridobi osnovno teoretično in praktično znanje o računalništvu in informatiki ter je sposoben samostojno uporabljati računalniško tehnologijo pri študiju oz. običajnih inženirskih nalogah. Spozna sodobne računalniške in informacijske tehnologije ter pridobi temeljno znanje, ki mu omogoča nadaljnje samoizobraževanje oz. nadgradnjo pridobljenih znanj s področja računalniške tehnologije.

Urnik:

 • predavanja: sreda, 14-16 (P-I/1)
 • vaje: po skupinah

Govorilne ure:
ponedeljek 9-10, soba 035

Informacije:
matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si (v subject obvezno napišite GR-RI)

sreda, 26.2.2020

sreda, 4.3.2020

sreda, 11.3.2020

Uvod v Python:

 • Pogojni stavki
 • Seznami in zanke v Pythonu

Video posnetki:

sreda, 18.3.2019

Predavanje lahko v živo spremljate oz. kasneje pogledate tukaj.

sreda, 25.3.2020

Predavanje lahko v živo spremljate oz. kasneje pogledate tukaj.

sreda, 1.4.2020

Python:

Podatkovni standardi:

 • XML - Extended Markup Language
 • JSON - JavaScript Object Notation
 • IFC - Industry Foundation Classes

Primeri:

 • Izdelajte XML/JSON dokument za shranjevanje poljubnega poligonalnega prereza. Točke prereza so podane z oznako in dvema koordinatama: x in y. Rešitve: xml | json
 • Izdelajte XML dokument, ki vsebuje podatke o dveh geografskih točkah (ime/naslov, koordinate, nadmorska višina)

Povezave:

Predavanje lahko v živo spremljate oz. kasneje pogledate tukaj.


sreda, 8.4.2020

Python:

 • Branje in zapisovanje XML datotek.

Izvorna koda:

Predavanje lahko v živo spremljate oz. kasneje pogledate tukaj.

sreda, 15.4.2020

SciPy: knjižnice NumPy, SciPy in matplotlib

Datoteke:

Predavanje lahko v živo spremljate oz. kasneje pogledate tukaj.

sreda, 22.4.2020

Alternativni načini pisanja dokumentov:

Predavanje lahko v živo spremljate oz. kasneje pogledate tukaj.

sreda, 29.4.2020

Internet / svetovni splet:

Predavanje lahko v živo spremljate oz. kasneje pogledate tukaj.

sreda, 6.5.2020

Internet / svetovni splet:

Virtualizacija:

Predavanje lahko v živo spremljate oz. kasneje pogledate tukaj.


sreda, 13.5.2020

Ogledali si bomo praktičen primer uporabe visoko-propustnega računskega okolja (Condor):

Podatkovni centri:

Predavanje lahko v živo spremljate oz. kasneje pogledate tukaj.


sreda, 20.5.2020

sreda, 27.5.2020

Internet stvari (angl. Internet of Things - IoT):

Odprto kodni programi - razvoj programov, ...

 • Odprta koda - zgodovina in razvoj, kaj pomeni za končne upodarbnike

Knjiga David Weinberger, “Everything is Miscellaneous: The Power of the New Digital Disorder”

Ponovitev vsebin - priprava na izpit/kolokvij!

Predavanje lahko v živo spremljate oz. kasneje pogledate tukaj.

ponedeljek, 29.5.2020 - konzultacije

Naloge za utrjevanje znanja iz programiranja v programskem jeziku Python:

 1. Priprvite program, ki mu boste podali številke, ločene z vejico, program pa bo te številke pretvoril v seznam in potem ta seznam v JSON obliki zapisal v datoteko.
 2. Napišite program, ki bo prebral JSON iz prejšnje naloge in vam vrnil: a) vsoto vseh številk, b) največjo številko, c) najmanjšo številko.
 3. Napišite program, ki vam bo iz emaila, zapisanega v obliki XML, izpisal pošiljatelja in naslovnika.
  
  
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <note>
   <to>Luka</to>
   <from>RK</from>
   <heading>Kolokvij!</heading>
   <body>Ste na dobri poti!</body>
  </note>
  
  

ponedeljek, 1.6.2020

Preverjanje znanja!