Študent pridobi osnovno teoretično in praktično znanje o računalništvu in informatiki ter je sposoben samostojno uporabljati računalniško tehnologijo pri študiju oz. običajnih inženirskih nalogah. Spozna sodobne računalniške in informacijske tehnologije ter pridobi temeljno znanje, ki mu omogoča nadaljnje samoizobraževanje oz. nadgradnjo pridobljenih znanj s področja računalniške tehnologije.

Urnik:

 • predavanja: četrtek, 12-14 (P-II/6)
 • vaje: po skupinah

Govorilne ure:
ponedeljek 9-10, soba 035

Informacije:
matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si (v subject obvezno napišite GR-RI)

četrtek, 22.2.2018

četrtek, 1.3.2018

 • Uvod v Python
 • Izvorna koda:
 • Naloga: Namestitev programskega sistema Python na domačem računalniku.

četrtek, 8.3.2018

četrtek, 15.3.2018

 • Uvod v Python:
  • for in while zanka
  • funkcije
  • uporaba tekstovnih datotek (branje, zapisovanje)
 • Izvorna koda:

četrtek, 22.3.2018

četrtek, 29.3.2018

Python:

Podatkovni standardi:

 • XML - Extended Markup Language
 • JSON - JavaScript Object Notation
 • IFC - Industry Foundation Classes

Primeri:

 • Izdelajte XML/JSON dokument za shranjevanje poljubnega poligonalnega prereza. Točke prereza so podane z oznako in dvema koordinatama: x in y. Rešitve: xml | json
 • Izdelajte XML dokument, ki vsebuje podatke o dveh geografskih točkah (ime/naslov, koordinate, nadmorska višina)

Povezave:


četrtek, 5.4.2018

Predavanja odpadejo zaradi bolezni predavatelja. Nadomeščanje bo izvedene v dogovoru s študenti.

Za vse, ki bi želeli vseeno malo potrenirati programiranje v programnskem jeziku Python, je spodaj primer preproste naloge.

Naloga: V programskem jeziku Python izdelajte program za vnos podatkov o parcelah (katasterska občina, parcelna številka, lastnik, površina, itd.).

 • Program naj omogoča vnos poljubnega števila podatkov.
 • Vnešeni podatki naj se ob koncu vnosa izpišejo na zaslon.
 • Program naj izračuna skupno površino podanih parcel.
 • Izvedba programa mora uporabiti izdelano funkcijo.
 • Program naj omogoča interaktivni in/ali paketni (iz datoteke) vnos podatkov.

Primer rešitve: parcela.py

četrtek, 12.4.2018

Python:

 • Branje in zapisovanje XML datotek.

Izvorna koda:

ponedeljek, 16.4.2018 ob 9:00, PII/6 - 1. kolokvij

Rezultati kolokvija bodo objavljeni v spletnem referatu:

 • ocena: teorija/vaje
 • NP - izpit/kolokvij ni pozitivno opravljen
 • NI - študent se izpita/kolokvija ni udeležil

četrtek, 19.4.2018

Rezultati in pregled kolokvija - rešitve: T-1.py, V-1.py, V-2.py, V-4.py

SciPy: knjižnice NumPy, SciPy in matplotlib

Datoteke:

četrtek, 26.4.2018

četrtek, 10.5.2018

Internet in svetovni splet:

četrtek, 17.5.2018

četrtek, 24.5.2018

Virtualizacija:

Ogledali si bomo kako vzpostavimo in uporabimo visoko-propustno računsko okolje (Condor):

Knjiga David Weinberger, “Everything is Miscellaneous: The Power of the New Digital Disorder”:

četrtek, 31.5.2018 - 2. kolokvij

Navidezna in razširjena resničnost:

V drugem delu predavanj (13:00 - 14:00) bomo izvedli 2. kolokvij. Prosim, da se na kolokvij prijavite v spletnem referatu (prijava ni obvezna). Rezultati kolokvija bodo objavljeni v spletnem referatu:

 • ocena: teorija/vaje
 • NP - izpit/kolokvij ni pozitivno opravljen
 • NI - študent se izpita/kolokvija ni udeležil

četrtek, 7.6.2018

Predavanja zaradi službene odsotnosti predavatelja odpadejo. V času predavanj lahko opravite zagovore seminarskih nalog pri dr. Vladu Stankovskem.