Študent pridobi osnovno teoretično in praktično znanje o računalništvu in informatiki ter je sposoben samostojno uporabljati računalniško tehnologijo pri študiju oz. običajnih inženirskih nalogah. Spozna sodobne računalniške in informacijske tehnologije ter pridobi temeljno znanje, ki mu omogoča nadaljnje samoizobraževanje oz. nadgradnjo pridobljenih znanj s področja računalniške tehnologije.

Urnik:

 • predavanja | torek, 12-14 (P-II/6)
 • vaje | po skupinah

Govorilne ure:
ponedeljek 9-10, soba 035

Informacije:
matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si (v subject obvezno napišite GR-RI)

torek, 21.2.2017

torek, 28.2.2017

 • Razvoj programske opreme, Agilne metodologije
 • Uvod v Python:
  • Zagon Python skript iz ukazne vrstice.
  • Seznami v Pythonu.
  • for in while zanka
 • Izvorna koda:

torek, 7.3.2017

torek, 14.3.2017

torek, 21.3.2017

torek, 28.3.2017

Python:

Podatkovni standardi:

 • XML - Extended Markup Language
 • JSON - JavaScript Object Notation
 • IFC - Industry Foundation Classes

Primeri:

 • Izdelajte XML/JSON dokument za shranjevanje poljubnega poligonalnega prereza. Točke prereza so podane z oznako in dvema koordinatama: x in y. Rešitve: xml | json
 • Izdelajte XML dokument, ki vsebuje podatke o dveh geografskih točkah (ime/naslov, koordinate, nadmorska višina)

Povezave:


torek, 4.4.2017

Naloga: Izdelajte Python program, ki podane podatke v tekstovni datoteki pretvori v KML zapis. KML datoteko poglejte v programu Google Earth.

Podatki (glej primer KML-podatki.txt):

 1. vrstica: center x-centra y-centra # ime kraja in x in y koordinata kraja v decimalnih stopinjah
 2. vrstica: n # število podanih krajev (celo število)
 3. ... 3 + n vrstica: kraj x y # kraj in x in y koordinata kraja v decimalnih stopinjah

Navodila:

 1. Pripravite tekstovno datoteko s podatki oz. uporabite podatke v datoteki KML-podatki.txt. Za podatke si lahko npr. sestavite s podatki o koordinatah krajev od koder so študenti v letniku.
 2. V programu Google Earth pripravite preprost primer prikaza vaših izbranih podatkov. V programu shranite podatke v datoteko tipa KML (ne KMZ). V ustvarjeni datoteki preverite način zapisa uporabljenih podatkov. Natančno razlago zapisa KML datoteke lahko poiščete v KML dokumentaciji
 3. Izdelajte program, ki ga zahteva naloga. Delovanje programa preverite na testnih podatkih.

Datoteke:

Rešitev:


torek, 11.4.2016

SciPy: knjižnice NumPy, SciPy in matplotlib

Datoteke:

torek, 18.4.2017

torek, 25.4.2017

Alternativni načini pisanja dokumentov:

Internet in svetovni splet:

četrtek, 11.5.2017

torek, 16.5.2017

torek, 30.5.2017

Predavanja odpadejo zaradi službene odsotnosti predavatelja.

četrtek, 1.6.2017

Navidezna in razširjena resničnost:

Internet stvari (angl. Internet of Things - IoT):

torek, 6.6.2017

Ogledali si bomo kako vzpostavimo in uporabimo visoko-propustno računsko okolje (Condor):

Knjiga David Weinberger, “Everything is Miscellaneous: The Power of the New Digital Disorder”

Izpitni roki

Primer izpitnega roka. Upoštevajte, da se vsebina predavanj spreminja, zato se lahko izpitna vprašanja precej razlikujejo od tistih v primeru izpitnega roka.

 1. izpitni rok: 29.6.2017
 2. izpitni rok: 14.7.2017
 3. izpitni rok: 31.8.2017