Podatkovni standard XML, uporaba standarda xml v geodeziji (GML in SVG), ontologije, objektno programiranje (programiranje razredov in objektov, knjižnice razredov, izdelava okenskih programov z grafiko, baze podatkov, jezik sql, načrtovanje in programiranje podatkovnih baz), izdelava porazdeljenih informacijskih sistemov (varnost podatkov, elektronski digitalni podpis, avtentikacija, šifriranje podatkov, standardi za varno izmenjavo podatkov, zlorabe podatkov), spletni in storitveni programi (xml spletne storitve, wsdl - jezik za zapis spletnih storitev, soa - servisno orientirana arhitektura, uporaba spletnih storitev v geodeziji), uporaba metod umetne inteligence v geodeziji, strojno učenje z nevronskimi mrežami.

Urnik:
torek, 12-14 (RU-I/5)

Govorilne ure:
ponedeljek 9-10

Informacije:
matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si
(v subject obvezno napišite GIG2-AOP)

torek, 7.10.2014

 • Uvod
 • Ponovitev Visual Basic
  • konzolni programi in okenski programi
  • osnovni programski koraki: vnos podatkov, izračun, izpis rezultatov
  • izpis v konzolno okno (Console.Write(), Console.WriteLine())
  • Zanke (Do ... Loop While, Do ... Loop Until)
 • Uvod v Python
 • Izvorna koda:
 • Naloga: Namestitev programskega sistema Python na domačem računalniku.

četrtek, 14.10.2014

 • Uvod v Python:
  • Zagon Python skript iz ukazne vrstice.
  • Seznami v Pythonu.
  • for zanka
 • Uvoz tekstovnih podatkov v Excel in risanje razpršenih grafov.
 • Izvorna koda:

četrtek, 21.10.2014

torek, 28.10.2014

torek, 4.11.2014

Naloga: V programskem jeziku Python izdelajte program za vnos podatkov o parcelah (katasterska občina, parcelna številka, lastnik, površina, itd.).

 • Program naj omogoča vnos poljubnega števila podatkov.
 • Vnešeni podatki naj se ob koncu vnosa izpišejo na zaslon.
 • Program naj izračuna skupno površino podanih parcel.
 • Izvedba programa mora uporabiti izdelano funkcijo.
 • Program naj omogoča interaktivni ali paketni vnos podatkov.

Oddaja naloge:

 1. Vsebino izdelane naloge zapakirajte v paket .zip. Zip datoteko obvezno poimenujte takole:
  naloga-20141104-Priimek-Ime-VpisnaŠtevilka.zip
 2. Nalogo oddate preko spletnega vmesnika.

Primer rešitve: parcela.py

torek, 11.11.2014

Python:

Podatkovni standardi:

 • XML - Extended Markup Language
 • JSON - JavaScript Object Notation
 • IFC - Industry Foundation Classes

Primeri:

 • Izdelajte XML/JSON dokument za shranjevanje poljubnega poligonalnega prereza. Točke prereza so podane z oznako in dvema koordinatama: x in y. Rešitve: xml | json
 • Izdelajte XML dokument, ki vsebuje podatke o dveh geografskih točkah (ime/naslov, koordinate, nadmorska višina)

Povezave:

Naloga:

 • Izdelajte program, ki prebere podatke o prerezu iz tekstovne datoteke in jih zapiše v XML datoteko. Rešitev: geokar-8-1.py

torek, 18.11.2014

Python:

 • Branje in zapisaovaje XML datotek.

Izvorna koda:

torek, 25.11.2014

Naloga: Izdelajte Python program, ki podane podatke v tekstovni datoteki pretvori v KML zapis. KML datoteko poglejte v programu Google Earth.

Podatki (glej primer KML-podatki.txt):

 1. vrstica: center x-centra y-centra # ime kraja in x in y koordinata kraja v decimalnih stopinjah
 2. vrstica: n # število podanih krajev (celo število)
 3. ... 3 + n vrstica: kraj x y # kraj in x in y koordinata kraja v decimalnih stopinjah

Navodila:

 1. Pripravite tekstovno datoteko s podatki oz. uporabite podatke v datoteki KML-podatki.txt. Za podatke si lahko npr. sestavite s podatki o koordinatah krajev od koder so študenti v letniku.
 2. V programu Google Earth pripravite preprost primer prikaza vaših izbranih podatkov. V programu shranite podatke v datoteko tipa KML (ne KMZ). V ustvarjeni datoteki preverite način zapisa uporabljenih podatkov. Natančno razlago zapisa KML datoteke lahko poiščete v KML dokumentaciji
 3. Izdelajte program, ki ga zahteva naloga. Delovanje programa preverite na testnih podatkih.

Datoteke:

Rešitev:


torek, 2.12.2014

Naloga: Izdelaj program za menjalnico. Programske zahteve:

 • program naj prebere trenutno tečajno listo iz XML datoteke
 • za podano vrednost v EUR naj program izpiše vrednosti v vseh ostali valutah
 • za podano vredno v izbrani valuti naj program izračuna ustrezno vrednost v EUR

Pomoč:

 • Tečajno listo shranite na lokalni disk.
 • V XML datoteki lahko odstranite atribute korenskega XML elementa.

Podatki:

Rešitev:

 • Preprosta rešitev z lokalno datoteko in odstranjenim imenskim prostorom, menjalnica-1.py
 • Rešitev z branjem XML datoteke z Interneta, uporaba 2-D seznama, menjalnica-2.py

torek, 9.12.2014

SciPy: knjižnici NumPy in SciPy

Datoteke:

torek, 16.12.2014

SciPy: knjižnica matplotlib

Python in SQL:

Datoteke:

torek, 23.12.2014

V dogovoru s študenti predavanja v torek, 23.12.2014 odpadejo. Nadomeščanje bo izvedeno v okviru naloge.

Naloga je zelo preprosta. Do torka, 6.1.2015 preberite prevod knjige avtorja Asha Maurya, "Delaj vitko". Knjigo si lahko brezplačno prenesete s spletne strani delajvitko.si. Razmislite, kako bi lahko koncepte vitkega dela prenesli v študij ter o predlogih, kako narediti fakulteto bolj vitko.

Lepe praznike vsem skupaj.

torek, 6.1.2015

Ogledali si bomo kako vzpostavimo in uporabimo visoko-propustno računsko okolje, ki je primerno za izvajanje različnih parametričnih študij.

Datoteke:

torek, 13.1.2015

Tokrat bomo obravnavali tri različne teme:

 • Osnove varne komunikacije (pdf)
 • Odprto kodni programi (pdf)
 • David Weinberger, “Everything is Miscellaneous: The Power of the New Digital Disorder” (pdf)

torek, 20.1.2015

Naloga: V programskem jeziku Python izdelajte program z naslednjimi zahtevami.

Podatki:

 • Podatki so dostopni na spletnem naslovu http://www.meteo.si/met/sl/service/
 • V tabeli samodejnih vremenskih postaj izberite kraj, ki je najbližje vašemu stalnemu bivališču.
 • Za izbran kraj si podatke lahko ogledate v HTML obliki. Upoštevajte samo prvi (Temperatura) in drugi (Vlažnost) stolpec.

Funkcionalne zahteve:

 • Izbran kraj naj se ob zagonu izdelanega programa izpiše na zaslon.
 • Program podatke prebere iz datoteke in jih izpiše na zaslon in shrani v XML datoteko.
 • Program za podatke (temperaturo in vlažnost) določi in izpiše na zaslon naslednje vrednosti: povprečno vrednost, standardni odklon, minimalno vrednost, maksimalno vrednost
 • Program izračunane vrednosti zapiše v XML obliki v izhodno datoteko. Za shranjevanje podatkov uporabite XML atribute.

Ostalo:

 • V programu MS Excel narišite grafa za gibanje temperature in vlažnosti.
 • V programu MS PowerPoint pripravite krateko predstavitev programa. Predstavitev naj vsebuje izdelana grafa.

Rešitev: meteo.zip