Podatkovni standard XML, uporaba standarda xml v geodeziji (GML in SVG), ontologije, objektno programiranje (programiranje razredov in objektov, knjižnice razredov, izdelava okenskih programov z grafiko, baze podatkov, jezik sql, načrtovanje in programiranje podatkovnih baz), izdelava porazdeljenih informacijskih sistemov (varnost podatkov, elektronski digitalni podpis, avtentikacija, šifriranje podatkov, standardi za varno izmenjavo podatkov, zlorabe podatkov), spletni in storitveni programi (xml spletne storitve, wsdl - jezik za zapis spletnih storitev, soa - servisno orientirana arhitektura, uporaba spletnih storitev v geodeziji), uporaba metod umetne inteligence v geodeziji, strojno učenje z nevronskimi mrežami.

Urnik:
četrtek, 11-13 (IV/5)
petek, 12-14 (III/6)

Govorilne ure:
ponedeljek 9-10 oz. vsak dan po 13:00, soba 035

Informacije:
matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si (v subject obvezno napišite GIG2-AOP)

ponedeljek, 28.11.2013 in 29.11.2013

 • Uvod
 • VisualBasic Express
 • Ponovitev VB: 
  • konzolni programi
  • vnos podatkov (Console.ReadLine)
  • izpis v konzolno okno (Console.Write(), Console.WriteLine())
  • Zanke (Do ... Loop While, Do ... Loop Until)
  • Lokalne in globalne spremenljivke
  • Funkcije
  • Procedure (brez spremenljivk, s spremenljivkami - ByRef, ByVal)

četrtek, 5.12.2013

 • Ponovitev VB: 
  • Spremenljivke z indeksi
  • Statična in dinamična polja
  • Iztočasni vnos več podatkov
  • Preusmeritev standardne vhodne naprave (vnos podatkov iz datoteke)

petek, 6.12.2013

Naloga: V programskem jeziku VB.NET izdelajte program za vnos podatkov o parcelah (katasterska občina, parcelna številka, lastnik, površina, itd.).

 • Program naj omogoča vnos poljubnega števila podatkov.
 • Vnešeni podatki naj se ob koncu vnosa izpišejo na zaslon.
 • Program naj izračuna skupno površino podanih parcel.
 • Izvedba programa mora uporabiti izdelano funkcijo in proceduro.

Oddaja naloge:

 1. Vsebino izdelane naloge zapakirajte v paket .zip. Zip datoteko obvezno poimenujte takole:
  naloga-20131206-Priimek-Ime-VpisnaŠtevilka.zip
 2. Nalogo oddate preko spletnega vmesnika.

četrtek, 12.12.2013

 • Ponovitev VB: 
  • Branje in zapis tekstovnih datotek
  • Uvod v XML (Extended Markup Language)
   • Od tekstovnih podatkov do XML
   • Pravila XML zapisa
   • Uporaba XML knjižnice: zapis in branje XML podatkov

petek, 13.12.2013

Naloga: Dopolnite program za vnos podatkov o parcelah iz 1. naloge:

 • Paketnim vnosom podatkov iz tekstovne datoteke.
 • Zapisom podatkov v izhodno XML datoteko.

Oddaja naloge:

 1. Vsebino izdelane naloge zapakirajte v paket .zip. Zip datoteko obvezno poimenujte takole:
  naloga-20131213-Priimek-Ime-VpisnaŠtevilka.zip
 2. Nalogo oddate preko spletnega vmesnika.

četrtek, 19.12.2013

 • Uporaba XML knjižnice v programskem jeziku Visual Basic
  • Zapis XML datoteke
  • Branje XML podatkov
 • Uporaba parametrov ob zagonu programa

petek, 20.12.2013

Naloga: Dopolnite program za vnos podatkov o parcelah iz 2. naloge:

 • Za implementacijo izpisa XML podatkov uporabite XML knjižnico.
 • Program dopolnite z branje XML podatkov.

Oddaja naloge:

 1. Vsebino izdelane naloge zapakirajte v paket .zip. Zip datoteko obvezno poimenujte takole:
  naloga-20131220-Priimek-Ime-VpisnaŠtevilka.zip
 2. Nalogo oddate preko spletnega vmesnika.

četrtek, 2.1.2014

Naloga: Izdelajte Visual Basic program, ki podatke zapisane v tekstovni datoteki zapiše v KML datoteko. KML datoteko poglejte v programu Google Earth.

petek, 3.1.2014

Naloga: Izdelaj program za menjalnico. Programske zahteve:

 • program naj prebere trenutno tečajno listo iz XML datoteke
 • za podano vrednost v EUR naj program izpiše vrednosti v vseh ostali valutah
 • za podano vredno v izbrani valuti naj program izračuna ustrezno vrednost v EUR

četrtek, 9.1.2014 | petek, 10.1.2014

Ogledali si bomo kako vzpostavimo in uporabimo visoko-propustno računsko okolje, ki je primerno za izvajanje različnih parametričnih študij.

četrtek, 16.1.2014

Naloga: V programskem jeziku Visual Basic izdelajte program z naslednjimi zahtevami.

Podatki:

 • Podatki so dostopni na spletnem naslovu http://www.meteo.si/met/sl/service/
 • V tabeli samodejnih vremenskih postaj izberite kraj, ki je najbližje vašemu stalnemu bivališču.
 • Za izbran kraj si podatke lahko ogledate v HTML obliki. Upoštevajte samo prvi (Temperatura) in drugi (Vlažnost) stolpec.

Funkcionalne zahteve:

 • Izbran kraj naj se ob zagonu izdelanega programa izpiše na zaslon.
 • Program podatke prebere iz datoteke in jih izpiše na zaslon.
 • Program za podatke (temperaturo in vlažnost) določi in izpiše na zaslon naslednje vrednosti:
  • povprečno vrednost
  • standardni odklon
  • minimalno vrednost
  • maksimalno vrednost
 • Program izračunane vrednosti zapiše v XML obliki v izhodno datoteko. Za shranjevanje podatkov uporabite XML atribute.

petek, 17.1.2014

Tokrat bomo obravnavali tri različne teme:

 • Osnove varne komunikacije
 • Odprto kodni programi
 • David Weinberger, “Everything is Miscellaneous: The Power of the New Digital Disorder”