Cilj predmeta je seznaniti študente z osnovnimi koncepti in tehnikami izdelave programske opreme v enem izmed uveljavljenih splošnih programskih jezikov. Študent pridobi tudi zanesljiv pogled v prihodnji razvoj na področju izdelave in uporabe programov. Po opravljenih vajah ter izpitu pridobi študent sledeče kompetence:

 1. zna izdelati svoj računalniški program, s katerim lahko rešuje manj zahtevne inženirske probleme,
 2. je sposoben sodelovati s profesionalnimi razvijalci programske opreme, in
 3. je sposoben nadgraditi obstoječe znanje za reševanje zahtevnejših problemov.

Urnik:
predavanja - petek, 11-12 (RU-I/5)
seminar - petek, 12-15 (RU-I/5)

Govorilne ure:
ponedeljek 9-10, soba 035

Informacije:
matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si
(v subject obvezno napišite GIG-PROG)

petek, 3.10.2014

 • Uvod
 • Programiranje
  • Programski jeziki: C/C++, Visual Basic, Java, Python, Ruby, Objective-C, ...
  • Operacijski sistemi: Windows, MacOS X, iOS, Linux, Android, ...
  • Naprave: računalniki (namizni, prenosni, strežniki), pametne naprave (telefoni, tablice)
 • Projektno delo:
  • Pripravite predlog projekta (programa) - 5 do 7 prosojnic.
  • Predstavitev predlogov: petek, 17.10.2014
  • Ostale podrobnosti sledijo ...

petek, 10.10.2014

ponedeljek, 13.10.2014

 • Spletno programiranje:
  • HTML, CSS, JavaScript
  • Izdelava prepostega spletnega programa za izračun ploščine kroga
 • Projektno delo:
  • Naloge
  • Vprašanja in odgovori
 • Povezave:

ponedeljek, 20.10.2014

ponedeljek, 27.10.2014

 • JavaScript - primer risanja
  • Vnos tekstovnih podatkov
  • Izračun in grafična predstavitev rezultatov
 • Projektno delo:
  • Naloge
  • Vprašanja in odgovori
 • Povezave:
 • Izvorna koda:

ponedeljek, 3.11.2014

Skriptni programski jeziki - Python:

 • Zakaj Python?
 • Namestitev (Python.org, Continuum Analytics (Anaconda))
 • Dokumentacija
 • Izvedba in zagon enostavnega Python programa/skripte (Spyder, iPython)
 • Uporabljeni ukazi: input(), print(), float(), import, math.pi
 • Naloga: Namestitev programskega sistema Python na domačem računalniku.

ponedeljek, 10.11.2014

Predavanja odpadejo zaradi zadržanosti nekaterih študentov. Nadomeščanje bo izvedeno v dogovoru s študenti.

ponedeljek, 17.11.2014

Predstavitve prototipov programov.

ponedeljek, 24.11.2014

Skriptni programski jeziki - Ruby:

 • Zakaj Ruby ... Ruby on Rails?
 • Namestitev (Ruby Version Management, Ruby Installer)
 • Izvedba in zagon enostavnega Ruby programa/skripte.
 • Izvedba in zagon enostavne spletne aplikacije izdelane z Ruby on Rails ogrodjem.
 • Naloga: Namestitev programskega sistema Ruby na domačem računalniku.

ponedeljek, 1.12.2014

Projekt ISES (Intelligent Services For Energy-Efficient Design and Life Cycle Simulation):

ponedeljek, 8.12.2014

Alternativni načini pisanja dokumentov:

ponedeljek, 15.12.2014

ponedeljek, 22.12.2014

Pregled stanja projektov in ogled računskega centra.

ponedeljek, 5.1.2015

JavaScript ogrodja (angl. frameworks):

petek, 16.1.2015

Rok za oddajo projektnih nalog je petek, 16.1.2015 do 12:00. Vsebina oddane projektne naloge mora vsebovati naslednje dele:

 • Izvorna koda programa (projekta mapa za program izdelan v programskem jeziku Visual Basic/Java, oz. HTML in JavaScript datoteke za primer izdelave spletnega programa)
 • Dokumentacija izvedbe programa v Markdown formatu. Za dokumentacijo ustvarite tudi PDF zapis.
 • Kratko predstavitev programa (5 - 7 strani) izdelano v MS PowerPoint programu

Oddaja naloge:

 • Vsebino izdelane projektne naloge zapakirajte v paket .zip. Zip datoteko obvezno poimenujte takole: gig-prog-2014-priimek-ime-vpisnaštevilka.zip
 • Nalogo oddate preko spletnega vmesnika.

ponedeljek, 19.1.2015

Kratka predstavitev projektnih nalog (5 - 7 min). Začnemo točno ob 9:00.