Cilj predmeta je seznaniti študente z osnovnimi koncepti in tehnikami izdelave programske opreme v enem izmed uveljavljenih splošnih programskih jezikov. Študent pridobi tudi zanesljiv pogled v prihodnji razvoj na področju izdelave in uporabe programov. Po opravljenih vajah ter izpitu pridobi študent sledeče kompetence:

 1. zna izdelati svoj računalniški program, s katerim lahko rešuje manj zahtevne inženirske probleme,
 2. je sposoben sodelovati s profesionalnimi razvijalci programske opreme, in
 3. je sposoben nadgraditi obstoječe znanje za reševanje zahtevnejših problemov.

Urnik:
predavanja - sreda, 15-16 (IV/2)
seminar - sreda, 16-19 (IV/2)

Govorilne ure:
ponedeljek 9-10 oz. vsak dan po 13:00, soba 035

Informacije:
matevz.dolenc@fgg.uni-lj.si (v subject obvezno napišite PROG)

sreda, 2.10.2013, 9.10.2013

 • Uvod
 • Ponovitev VisualBasic
 • Projektno delo

sreda, 16.10.2013

 • Sistemi za upravljanje vzporednih različic izvorne kode
  • Splošno
  • Uvod v Git
  • Naloge:
   1. Namestitev Git sistema na domačem računalniku
   2. Prijava na GitHub
   3. Izdelava testnega programa (VB / Git / GitHub)
 • Projektno delo:
  • Pripravite predlog projekta (programa) - 5 do 7 prosojnic
  • Za predlog projekta pripravite video predstavitev in jo objavite na YouTube/Vimeo/... - rok za oddajo predstavitev je 30.10.2013.
  • Povezavo na video predstavitev oddate tukaj.

sreda, 6.11.2013

 • Predavanje na daljavo
  • konferenčna soba https://vox.arnes.si/fgg_uni-lj_si-gig-prog/
  • Prijavite se kot gost!
  • Za sodelovanje potrebujete: mikrofon in video kamera, solidno Internetno povezavo.
  • Delovanje sistema preverite pred začetkom predavanja - v konferenčno sobo se lahko prijavite ob vsakem času.
 • Vsebina
  • Uvod v Programiranje
  • Projektne naloge
  • Vprašanja in odgovori

sreda, 27.11.2013, 4.12.2013

 • Spletno programiranje:
  • HTML, CSS, JavaScript
  • Izdelava prepostega spletnega programa za izračun ploščine kroga
 • Projektno delo:
  • Naloge
  • Vprašanja in odgovori

Povezave:

Povezave:

sreda, 11.12.2013

 • JavaScript
  • Zanke - for zanka
  • Polja - spremenljivke z indeksi
  • Uporaba lokalnih datotek

sreda, 18.12.2013

 • HTML / CSS ... Bootstrap
  • Izračun vseh geometrijskih karakteristik poligonalnega prereza.
  • Predelava programa za izračun geometrijskih karakteristik z uporabo Bootstrap ogrodja.
 • Projektno delo:
  • Naloge
  • Vprašanja in odgovori

Povezave:

Izvorna koda:

sreda, 8.1.2014

 • JavaScript - primer risanja
  • Vnos tekstovnih podatkov
  • Izračun in grafična predstavitev rezultatov
 • Projektno delo:
  • Naloge
  • Vprašanja in odgovori

Povezave:

Izvorna koda: