(Avtomatska) obdelava podatkov, TUN

Podatkovni standardi (SQL, XML, JSON), programiranje v programskem jeziku Visual Basic (sonove, datoteke, ...), avtomatizacija procesov, izvajanje zahtevnih parametričnih analiz, računalništvo v oblaku, ...

2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

(Avtomatska) obdelava podatkov, GIG

Podatkovni standardi (SQL, XML, JSON), programiranje v programskem jeziku Visual Basic (sonove, datoteke, grafični uporabniški vmesnik, ...), avtomatizacija procesov, izvajanje zahtevnih parametričnih analiz, računalništvo v oblaku, ...

2015 | 2016 | 2017

Avtomatska obdelava podatkov, GIG2

Podatkovni standardi (SQL, XML, JSON), programiranje v programskem jeziku Visual Basic (sonove, datoteke, grafični uporabniški vmesnik, ...), avtomatizacija procesov, izvajanje zahtevnih parametričnih analiz, računalništvo v oblaku, ...

2013 | 2014 | 2015 | 2016

Programiranje, GIG

Razvoj inženirskih programov, integracija obstoječe programske opreme v sodobne informacijske isteme, programski jeziki (Visual Basic, Java, JavaScript, Ruby), spletne tehnologije (HTML, CSS), ...

2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020

Računalništvo in informatika, GR-UNI

Osnovna računalniška znanja, ki so potrebna v nadaljevanju študija ter kasneje pri samostojnem inženirskem delu: osnove gradbene informatike, uporabniški programi, podatkovni standardi, osnove programskega jezika Visual Basic, računalništvo v oblaku, ...

2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Računalništvo, OG

Osnovna računalniška znanja, ki so potrebna v nadaljevanju študija ter kasneje pri samostojnem inženirskem delu: osnove gradbene informatike, uporabniški programi, podatkovni standardi, ...

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021